Sveriges Ingenjörer

Ulrika Lindstrand omvald som förbundsordförande

Ett enhälligt Ingenjörsfullmäktige har valt om Ulrika Lindstrand som ordförande för Sveriges Ingenjörer.

Jag är hedrad över att ha fått förnyat förtroende som ordförande för landets största akademikerförbund. Nu ser jag fram emot att leda vårt fortsatta arbete i viktiga medlemsfrågor som lön, trygghet, arbetsmiljö och utbildning.

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

– Jag är stolt över det medlemsstöd förbundet levererat i denna minst sagt omvälvande tid. Detsamma gäller förbundets insatser i förhandlingsväg, med förstärkta möjligheter för kompetensutveckling i LAS-överenskommelsen och nya kollektivavtal under en historiskt svår avtalsrörelse, säger Ulrika Lindstrand.

Ulrika Lindstrand valdes som förbundsordförande första gången 2016 och har suttit i förbundsstyrelsen sedan 2010. Parallellt med ordförandeuppdraget är hon yrkesverksam i läkemedelsbranschen. Nu väntar ytterligare en ordförandeperiod fram till och med 2022.

– Vi är mitt uppe i en prövande pandemi samtidigt som det pågår omfattande teknikskiften och en stor grön omställning. I den nystart som nu måste till behövs utbildning i världsklass och kompetensutveckling i takt med tiden. Det ser jag som centrala framtidsfrågor för både förbundet och för Sverige, säger Ulrika Lindstrand.

Vid Ingenjörsfullmäktiges möte, som genomfördes digitalt under 22-24 november, omvaldes även Per Norlander till posten som förste vice ordförande och Sara Anvarsson som andre vice ordförande. Dessutom valdes Kristin Andersen och Frida Krantz Röhne in som nya ledamöter och Fares Abugharbia som ny teknologrepresentant i förbundsstyrelsen.

Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse består av:

Förbundsordförande Ulrika Lindstrand, McNeil AB, Helsingborg (omval)
1:e vice förbundsordförande Per Norlander, Ericsson AB, Linköping (omval)
2:e vice förbundsordförande Sara Anvarsson, LegiLexi, Stockholm (omval)
Joachim Pettersson, Boliden Mineral AB, Skelleftehamn (omval)
Marcus Suurküla, FMV, Stockholm (omval)
Peter Tönnäng, Advectas, Stockholm (omval)
Therese Koggdal, AB Volvo, Göteborg
Philip Stankovski, Auranest Holding AB, Lund
Helene Åhsberg, Svensk kärnbränslehantering AB, Stockholm
Arezou Taghizadeh, PTK, Stockholm
Philip Engström, Polismyndigheten, Linköping
Frida Krantz Röhne, AFRY, Stockholm (nyval)
Kristin Andersen, WSP Sverige AB, Göteborg (nyval)
Fares Abugharbia, teknologrepresentant, BTH (nyval)
Tobias Åresten, teknologrepresentant Linköpings universitet 

Till toppen