Sveriges Ingenjörer
Nyheter 2 december 2020

Nytt avtal i telekomföretag ger bättre villkor och bra möjligheter till löneökning

Löneökningar och extra avsättning till flexpension redan från 1 november. Det nya avtalet för telekomföretagen inom Almega ger bra villkor för kommande lokala förhandlingar.

Telekomföretagens löner sätts till stora delar lokalt på enskilda arbetsplatser.

– Det är viktigt för långsiktighet och stabilitet att teckna centrala avtal. Men för oss är det lika viktigt att företagen tar sitt ansvar och ser till att de anställda får de löneökningar de förtjänar, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Avtalet som gäller från 1 november löper precis som Industriavtalet över 29 månader. Avsättningen till flexpension är 0,3 procent den 1 november 2020 och 0,4 procent den 1 april 2022.

Värdet på telekomavtalet är 5,4 procent till och med 31 mars 2023. Avtalet inom IT&Telekomföretagen har en räddningsplanka om de lokala förhandlingarna strandar. En centralt förhandlad procentuell löneökning på 2,9 procent, en så kallad stupstock, fördelas då mellan medlemmarna om de lokala parterna inte kommer överens om löneutrymmet. Stupstocken är 2,9 procent den 1 november 2020 och 1,8 procent 1 april 2022.

Lika viktigt som stabilitet och långsiktiga avtal är att ingenjörerna får de löneökningar de förtjänar.

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande

I de lokala lönerevisionerna som nu väntar ute på ingenjörernas arbetsplatser ska lönesamtalen genomföras, där lönen sätts utifrån den enskildes prestation och löneutrymmet förhandlas fram med hänsyn till lokala förutsättningar.

Förutom de övergripande villkoren finns flera andra delar i det nya avtalet:

  • Förtydligande i avtalet att den som har förhandlat bort övertidsersättning mot högre lön och fler semesterdagar inte har kommit överens med arbetsgivaren om att den ordinarie arbetstiden ska utökas.
  • Överenskommelse att fortsätta diskutera arbetsmiljöfrågor. Det handlar framför allt om reglerna för arbetstid och restid, om möjlighet till återhämtning och om möjlighet att göra individuella överenskommelser kopplade till arbetstid och restid.
  • Tydligare skrivningar om arbetsgivarens skyldighet att utreda sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Sveriges Ingenjörer tecknar avtalet tillsammans med Akavia för alla medlemmar i ett Saco-anslutet förbund. Avtalet i telekomföretagen är ett så kallat medarbetaravtal, vilket i det här fallet betyder att Unionen, Ledarna och Seko har likalydande avtal.

Till toppen