Sveriges Ingenjörer
Opinion 8 december 2020

Matematikresultaten måste förbättras

Ännu en internationell undersökning visar på bristande matematikkunskaper bland svenska skolelever. Otillräckliga förkunskaper bidrar till att hälften av studenterna vid landets ingenjörsutbildningar hoppar av. Förbundet uppmanar regering och kommuner att förstärka satsningarna på matematikämnet i skolan.

Resultatet är illavarslande för framtiden. Matte är ett viktigt verktyg för att förstå och navigera i en tekniskt avancerad värld. Goda kunskaper i matematik är också en fundamental demokratisk kompetens, som gör det möjligt för medborgarna att följa och kritiskt granska politiska processer och beslut.

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

TIMSS-undersökningen är en återkommande gobal kunskapsmätning och årets resultat presenterades under tisdagen. Det visar att Sverige fortsätter ligga under EU- och OECD-genomsnittet för skolelevers unskaper inom matematik.

– För att bli ingenjör krävs goda kunskaper i matematik och fysik. I dag når bara hälften av nybörjarna på civil- och högskoleingenjörsutbildningarna examen. Ett huvudproblem är studenters bristande förkunskaper. Och för att komma till rätta med det måste insatserna ske från början, i skolan, säger Ulrika Lindstrand.

En ljuspunkt i undersökningen är att de genomsnittliga resultaten i matematik inte faller och att andelen som når den högsta kunskapsnivån har ökat. Men det är fortfarande en lång väg kvar att vandra. Det gäller inte minst den ökande spridningen i resultat beroende på socioekonomisk bakgrund. Hur elever klarar matematikämnet i grundskolan påverkar både självförtroendet och möjligheterna att välja program i gymnasiet.

- Från politiskt håll måste man fortsätta satsas på att utöka möjligheterna för ingenjörer som vill bli lärare, genom kompletterande pedagogisk utbildning. På kommunal nivå behöver pengar sättas av för att ge elever duktiga och legitimerade mattelärare. Utvecklingen både kan och måste vändas åt rätt håll, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Bilden av att det råder brist på ingenjörer i Sverige och att det kommer att bli än värre i framtiden stämmer inte. Det menar Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.  Däremot hänger inte högskolorna med i alla nya teknikskiften. Och det är matematiken som är akilleshälen: Ingenjörsbristen är en myt – men matematiken svajar på Di.se 

Omkring häften av alla landets ingenjörsstudenter hoppar av sin utbildning före examen. Den dominerande anledningen studenterna lyfter är att matematiken är för svår. Alltför många upptäcker att deras kunskaper i matematik inte räcker till. Det behövs höjd ersättning för KPU och satsningar för att ändra bilden av matematikämnet, skriver Ulrika Lindstrand: ”Låt fler ingenjörer bli lärare – för matematikens skull”på Ny Teknik Opinion (debattartikel 14/3)

Svenska elevers matematikkunskaper försämras. För att höja resultaten krävs både hårt arbete och duktiga mattelärare som kan skapa intresse och engagemang, skriver Ulrika Lindstrand, ordförande för Sveriges Ingenjörer och Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren, på Matematikens dag: Utan goda mattekunskaper blir det inget nytt Spotify på Dagenssamhalle.se (debattartikel 14/3 2017)

Till toppen