Sveriges Ingenjörer
Opinion 21 december 2020

Personaloptioner bra för tillväxt och rekrytering

Utökade regler för personaloptioner som gäller företag upp till 149 anställda stimulerar tillväxt och gör rekrytering enklare i många växande företag. Förbundet har lämnat svar till regeringen på ett nytt förslag för personaloptioner.  

Regeringens nya förslag till lagändring är en bra utvidgning av reglerna, även om Sveriges Ingenjörer gärna sett att förslaget omfattade ännu fler och större företag. Nuvarande regler gäller för företag med under 50 anställda och en omsättning på högst 80 miljoner kronor.

I teknikdrivna små och medelstora företag är potentialen fortfarande stor: för få växande företag använder fortfarande optioner eller delägarskap som ett sätt att hitta rätt kompetens. För Sveriges Ingenjörers medlemmar är det viktigt att kunna ta del av den värdeökning som skapas i de företag de bidrar till att utveckla.

Det är bra att förslaget gör klart att de som erbjuds personaloptioner nu ska vara anställda och uppbära en grundlön på minst 13 inkomstbasbelopp. Det gör att personaloptionerna inte ersätter lön utan läggs på lönen som ett extra incitament.

Sveriges Ingenjörer har drivit frågan om personaloptioner under lång tid. I förbundets Näringspolitiska program pekas just de svenska reglerna för optionsbeskattning ut som ett område i behov av förbättringar för att vara konkurrenskraftiga på en global nivå.

Bland andra EU-kommissionen står bakom användningen av personaloptioner i Europa eftersom verktyget bidrar till en ökad produktivitet, lönsamhet och konkurrenskraft. Personal som blir delägare ökar också sitt engagemang och kvalitetstänkande och sammanhållningen stärks.          

Svenska företag har en stark tradition att erbjuda nya kvalificerade produkter och tjänster. Detta har möjliggjorts genom att Sverige har en hög utbildningsnivå, hög grad av teknikanvändning och framstående ingenjörer som skapat nya tekniska lösningar.

Om personaloptioner

Personaloptioner är ett ersättning genom delägarskap.  Anställda får en rätt till ett framtida ägarskap i form av en viss andel i företaget de jobbar för.

Personalägandet ger den anställde en möjlighet att känna sig mer delaktig och ansvarig för företagets utveckling och utöver lönen få en ökad ekonomisk del av de resultat som skapas. För företaget ökar lojaliteten och motivationen hos de anställda och blir en morot att stanna i företaget. 

I Silicon Valley har personaloptioner funnits länge. Gynnsamma skatteförutsättningar har skapat incitament för personal att engagera sig i företagen och bidragit till en blomstrande tech-industri som lockar kapital och kompetens från hela världen.

Till toppen