Sveriges Ingenjörer

Lönerevision 2022: ett bra förhandlingsläge för ingenjörerna

Trots en turbulent omvärld ser det ändå ljust ut för ingenjörerna inför årets lönerevision – efterfrågan på ingenjörer är fortsatt mycket hög och pandemins omfattande hem- och distansarbete medför ett ökat antal arbetsgivare att välja mellan.

Lönerevision och arbetsmarknadsläget

Oavsett var ni befinner er i löneprocessen vill vi ge er några medskick i diskussionerna med arbetsgivaren och som stöttning till era medlemmar.

Lysande arbetsmarknadsutsikter för ingenjörer

Löneökningar på fyra procent. Det är vad ingenjörerna i genomsnitt kommer att kräva i kommande lokala förhandlingarna, enligt en nyligen gjord undersökning bland Sveriges Ingenjörers medlemmar.

Hem- och distansarbetet har ändrat spelplanen och utökat arbetsmarknaden för ingenjörerna

Mer än var tredje ingenjör beredd att söka sig till ny arbetsgivare om inte löneutvecklingen blir bättre. De ökade möjligheterna till hem- och distansarbete bäddar för att många fler ingenjörer får lättare att byta arbetsgivare om löneutvecklingen är otillräcklig.

Läs mer om arbetsmarknadsutsikterna och den ändrade spelplanen 

Ert arbete med löneprocessen

Inledande möte

Om arbetsgivaren ännu inte kallat till ett inledande möte (start för löneprocessen), var proaktiva och kalla själva till ett inledande möte. Inledande mötet syftar till att säkerställa att löneprocessen genomförs enligt ert löneavtal. Inledande mötet är också ett bra tillfälle att gå igenom lönestruktur, löneutveckling och löneökningstakt.

Informera medlemmar inför årets lönesamtal

Kalla till ett medlemsmöte för att synliggöra ert arbete med löneprocessen. Gå igenom lönekriterier och bedömningsgrunder, så att medlemmarna blir bättre rustade och mer delaktiga i hur de kan påverka sin lön.

Läs mer om löneprocessen

Till toppen