Sveriges Ingenjörer

Årets lönesamtal: ett bra förhandlingsläge för ingenjörerna

En mycket stark efterfrågan på ingenjörer, pandemins omfattande hem- och distansarbete, en turbulent omvärld och ett svårorienterat ekonomiskt läge. Det finns många faktorer att ha koll på. Men för ingenjörerna ser det ändå ljust ut. Sveriges Ingenjörer har aktuella argument och tips till löneförhandlingen.

Lysande arbetsmarknadsutsikter för ingenjörer

Löneökningar på fyra procent. Det är vad ingenjörerna i genomsnitt kommer att kräva i kommande lokala förhandlingarna, enligt en nyligen gjord undersökning bland Sveriges Ingenjörers medlemmar. Ingenjörernas förväntningar på löneökningar återspeglar arbetsmarknadens stora efterfrågan. I SCB:s nya arbetsmarknadsbarometer tillhörde ingenjörer 5 av de 10 utbildningsgrupper som flest arbetsgivare uppger att de behöver öka antalet anställda inom. 

– Det viktigaste är att förhålla sig till lönekriterierna som finns på arbetsplatsen. Om du har presterat enligt eller över förväntan ska du begära en bra löneökning. Som stöd i sin argumentation är det också bra att pejla hur din lön ligger till i förhållande till bransch, tjänst och utbildning. Sveriges Ingenjörers lönestatistik med svar från över 70 000 medlemmar är en värdefull informationskälla, säger Camilla Frankelius förhandlingschef Sveriges Ingenjörer.

Hem- och distansarbetet har ändrat spelplanen och utökat arbetsmarknaden för ingenjörerna

En faktor som lär göra sig påmind under årets lönesamtal är att många har jobbat hemma eller på distans. Bland ingenjörer kan det röra sig om 80–90 procent som har jobbat helt eller delvis utanför kontoret. Det ska inte användas som ursäkt av chefen när arbetsinsatserna ska värderas i lönesamtalet.

– Om chefen hänvisar till att arbetsinsatsen inte går att bedöma på grund av att man har jobbat hemifrån så är det inget man ska acceptera. Det är arbetsresultatet som ska bedömas inte förutsättningarna. Arbetsgivaren har samma ansvar att kunna bedöma din prestation oavsett varifrån du jobbar, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

Mer än var tredje ingenjör beredd att söka sig till ny arbetsgivare om inte löneutvecklingen blir bättre. De ökade möjligheterna till hem- och distansarbete bäddar för att många fler ingenjörer får lättare att byta arbetsgivare om löneutvecklingen är otillräcklig. I Sveriges Ingenjörers medlemsundersökning svarar drygt en tredjedel att de är beredda att byta jobb om löneökningen blir alltför låg. 2 av 3 bedömer att det finns möjligheter eller mycket goda möjligheter att få ett annat jobb med högre lön. 

– Även om omvärldsläget är osäkert så är arbetsmarknaden för ingenjörerna stark. Goda ingenjörslöner är framtidsinvesteringar för verksamheter för att klara klimatomställning, digitalisering och innovation understryker Camilla Frankelius förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer. 

Inför ditt lönesamtal 2022

Till toppen