Sveriges Ingenjörer
Aktuellt Covid19 21 januari 2021

Vilka regler gäller inför den kommande vaccineringen?

Många grupper på arbetsmarknaden erbjuds nu vaccinering mot Covid-19. Det välkomnar Sveriges Ingenjörer. Vaccinet skyddar den enskilde från att insjukna i Covid-19 och även från spridning av coronaviruset.

För samhället får vaccineringen en mängd positiva effekter: dödstalen sjunker, arbetsplatser öppnar upp, företagen återhämtar sig och vi alla kommer att kunna återgå till de liv vi tidigare levt och nu saknar.

Men vilka regler styr egentligen vad arbetsgivaren kan och inte kan kräva av den enskilde? Vad händer om jag inte vill vaccinera mig? Påverkar det min anställning och på vilket sätt i så fall?

För det första tvingas vi konstatera att det i dagsläget inte finns något enkelt, helt säkert eller enhetligt svar på frågeställningarna ovan. Lagreglering saknas. Någon rättspraxis finns av naturliga skäl inte heller. Det är inte heller känt vad myndighetsrekommendationerna för vaccinering blir framöver och eventuella rekommendationer kan dessutom komma att förändras.

Utgångspunkten är självklar: ingen kan tvingas att vaccinera sig mot sin vilja. Vaccination utgör ett betydande ingrepp i den kroppsliga integriteten. Den enskildes integritet väger tungt och de åtgärder som vidtas på arbetsplatser för att minska smittspridning får aldrig vara oproportionerliga. Det ska alltså alltid övervägas om arbetsgivaren kan minska risken för smittspridning på mindre ingripande sätt än genom att ställa krav på vaccinering. Sådana åtgärder kan exempelvis vara fortsatt social distansering, fortsatt hemarbete, att tillhandahålla skyddsutrustning och handsprit eller intensifierade städrutiner.

Med det sagt är det trots allt så att bedömningen i dessa situationer måste ske utifrån respektive verksamhets unika förutsättningar. Det kan alltså inte uteslutas att det i undantagsfall kan vara så, att arbetstagare inom vissa områden av arbetsmarknaden som inte vill vaccinera sig behöver omplaceras till annat arbete.

Om du har frågor om vaccinering på din arbetsplats, tveka inte att kontakta Sveriges Ingenjörers rådgivning.

Dagens Nyheter har intervjuat förbundets chefsjurist  Helène Robson om oklarheterna kring vaccinkrav i arbetslivet.  Skärmbild fr DN.se/Foto: Anette Nantell

Oklart rättsläge för vaccinkrav vid rekrytering (21/1)

Till toppen