Sveriges Ingenjörer
Nyheter 3 mars 2021

Svag rättssäkerhet för arbetskraftsmigranter

En ny rapport som förbundet gjort visar på stora brister i systemet för arbetskraftsinvandring. Risken är stor för att människor utnyttjas och att konkurrensen snedvrids på svensk arbetsmarknad. För att komma till rätta med problemen föreslås ett flertal åtgärder. 

Rapport

Rapporten visar på stora brister i kontroll av den enskilde arbetsmigrantens villkor. I förlängningen innebär det att arbetsgivare utan större risk kan ge dem sämre villkor och lägre löner än de som råder på svensk arbetsmarknad.

Sedan några år tillbaka har Migrationsverket byggt upp ett certifieringssystem för att hantera arbetstillstånd. Certifierade arbetsgivare garanteras en snabbare handläggningstid än övriga arbetsgivare. För kompletta förstagångsansökningar är skillnaden tio dagar jämfört med fem månader. Regelverket anger att arbetskraftsmigranter ska garanteras villkor som håller samma nivå som svenska kollektivavtal eller praxis i branschen.

Bland de högkvalificerade arbetskraftsmigranter som kommer till Sverige varje år från tredje land så står ingenjörs- och datayrken för den huvudsakliga delen. En övervägande majoritet av dessa, 74 procent, är anställda i tredje land och har också de flesta av sina försäkringar tecknade där, inklusive sjukförsäkring och pensionsförsäkring.

Idag finns det ingen aktör och ingen mekanism i systemet som verifierar att arbetskraftsmigranten har rätt villkor. Vi är kritiska till systemets bristande tillsyn, som gör det lätt för arbetsgivare att bryta mot regelverket utan påföljder. Istället är det arbetskraftsmigranten som straffas genom att utvisas när det är arbetsgivaren som har gjort fel. Det vill vi ändra på.

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Sverige har ett kontinuerligt behov av kompetent arbetskraft. Därför är det i grunden bra att det finns ett system som gör det möjligt för högkvalificerade arbetskraftsmigranter att komma hit och arbeta. Det gäller oavsett vilken konjunktur som råder för tillfället.

Arbetskraftsmigranter som verkar på svensk arbetsmarknad bör täckas av kollektivavtal. På så sätt skulle många av de problem vi ser idag åtgärdas och nivån för deras villkor säkerställas.

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer uppmanar Migrationsverket respektive regeringen att vidta följande åtgärder för att rätta till den bristande rättssäkerheten:

- Migrationsverket måste avskaffa sitt certifieringssystem och ersätta det med en garanti på max 90 dagars handläggningstid för kompletta ansökningar oavsett vilken arbetsgivare det gäller.

- Regeringen måste föreslå ny lagstiftning så enbart arbetsgivare med kollektivavtal ges möjlighet att ta in arbetskraft från tredje land.

- Regeringen måste ändra i regelverket så att bindande anställningsavtal blir obligatoriskt med varje arbetstillståndsansökan.

Om rapporten i politiken 

I en skriftlig fråga till justitie- och migrationsministern har rapportens slutsatser lyfts av riksdagsledamoten Christina Höj Larsen (V).
Läs frågan och statsrådets svar - Certifieringssystemet för arbetskraftsinvandring på Riksdagen.se  

I en interpellationsdebatt i riksdagen i mars lyfte riksdagsledamoten Hans Eklind (KD) rapporten med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Ta del av debattinläggen - Interpellationsdebatt 2020/21:402 på Riksdagen.se

När förbundsordförande Ulrika Lindstrand hade digitalt möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) mars, var rapporten en av de frågor som förbundet lyfte. 


Följ gärna förbundet på Twitter! 

Om rapporten i media 

Facket sågar gräddfil för arbetskraftsinvandring på SR Ekot

Fackets larmrapport - Stor risk att arbetskraftsmigranter utnyttjas på Arbetsvarlden.se

SI - Låt alla arbetskraftsmigranter omfattas av kollektivavtal på Lag-avtal.se

Loopholes in system a risk for work migrants på SR Radio Sweden (ENGLISH)

Om arbetskraftsinvandring till Sverige

Det nuvarande systemet för arbetskraftsinvandring i Sverige som infördes 2008 är mer öppet än det tidigare, och gör det lättare för arbetsgivare att ta in arbetskraft utifrån. En arbetsgivare kan anställa en person från tredje land (utanför EU/EES) förutsatt att lön och socialförsäkringsvillkor inte är sämre än kollektivavtalen eller branschpraxis. OECD har slagit fast att det rör sig om det mest liberala systemet i hela OECD-området.

Sammanfattning av rapporten

  • Migrationsverkets certifieringssystem ger snabbare hantering av arbetstillstånd men i praktiken saknas kontroll- och tillsynsfunktion för att garantera den enskildes arbetsvillkor och försäkringar
  • Certifieringssystem har lett till en frisläppt marknad för hantering av arbetstillstånd, sanktionerad av svensk myndighet
  • Det råder stora oklarheter rörande ansvarsförhållanden för de utländska arbetstagare som är anställda i annat land (vilket vanligtvis är fallet för ingenjörer)
  • Den enskilde arbetskraftsmigranten är i stark beroendeställning gentemot arbetsgivaren och har ett svagt skydd mot godtyckliga uppsägningar på grund av sjukdom och liknande

 

Till toppen