Sveriges Ingenjörer
Opinion 15 april 2021

Kommentar på vårbudgeten

I regeringens vårbudget finns flera bra krisinsatser för att rädda jobb och stötta företag. Samtidigt saknas ordentliga åtgärder för en framtidsinriktad nystart. Förbundet efterlyser rejäla satsningar på högskolan för kompetensutveckling av yrkesverksamma.

Möjligheten att korttidspermittera anställda kom till rekordsnabbt och tidigt under pandemin, genom samarbete mellan regeringen och arbetsmarknadens parter. Förutom att det behövs pengar måste myndighetshandläggningen av krisstöden påskyndas för att stöden verkligen ska vara till nytta. Det har vi och flera andra organisationer framfört till finansdepartementet.

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

Vårbudgetens krisstödåtgärder med satsningen på korttidsarbete som en bärande del, är nödvändiga för att Sveriges inte ska tappa viktig kompetens och konkurrenskraft. 

Men det saknas tillräckliga satsningar på kompetensutveckling inom högskolan. Det menar förbundet behövs för en framtidsinriktad nystart, för att möta stora och nya behov av teknisk kompetens gällande bland annat klimatomställning, digitalisering och elektrifiering. 

Vi hade velat se fler framåtsyftande satsningar. Med teknisk kompetens i framkant kan Sverige lösa många stora samhällsutmaningar. En riktig kompetensreform för yrkesverksamma på högskolan skulle rusta landet för framtiden.

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer föreslår:

  • Höj den samlade finansieringen av högskolan för att möta de långsiktiga behoven av fort- och vidareutbildning för yrkesverksamma
  • Inför ett kompetensutvecklingsavdrag för arbetsgivare
  • Inför en ny och ändamålsenlig finansieringsmodell för utbildning riktad till återvändande studenter med behov av färsk spetskompetens
Till toppen