Sveriges Ingenjörer
Nyheter 10 maj 2021

Rekommenderade ingångslöner: Tips inför första löneförhandlingen

För många sistaårsstudenter stundar första jobbet som nyexad. Många arbetsgivare uppger stor efterfrågan på just ingenjörer. Ändå är det långt ifrån givet att lönerbjudandena är marknadsmässiga. Sveriges Ingenjörer nya rekommenderade ingångslöner för civilingenjörer och högskoleingenjörer ger stöd för första löneförhandlingen.

När du som nyexaminerad ingenjör bestämmer vilken ingångslön du ska begära ska du ha i åtanke att arbetsgivarsidan tydligt pekat ut ett stort behov av ingenjörer. En kvalificerad teknisk kompetens ska också synas på lönen.

Camilla Frankelius

förhandlingschef Sveriges Ingenjörer

Rekommenderade ingångslöner 2021

För 2021 är Sveriges Ingenjörers rekommenderade ingångslöner för nyexaminerade ingenjörer:

Civilingenjörminst 36 300 kr/månaden

Högskoleingenjörminst 34 400 kr/i månaden

Dessa gäller anställningar med kvalificerade arbetsuppgifter för ingenjörer. Förbundet rekommenderar även att restids- och övertidsersättning ska tillkomma utöver lönen.

Lönefrågan behöver inte tas upp förrän arbetsgivaren presenterat ett konkret jobberbjudande. När lönen väl kommer upp bör man som arbetstagare vara den som först säger en siffra, självklart med väl förberedda argument och statistik i ryggen

Camilla Frankelius

förhandlingschef, Sveriges Ingenjörer

Ingångslönen är viktig för individens framtida löneutveckling. För att hamna rätt finns flera faktorer att ta hänsyn till, som även arbetsgivaren har ett stort ansvar för. Tjänstens innehåll och ansvarsområde samt den anställdes specifika utbildning, erfarenhet och kompetens är några exempel. Även frågan om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen spelar in. Om det inte finns kan den anställde själv behöva förhandla om anställningsförmåner som tjänstepension och försäkringar.

Även villkoren vid sidan om lönen bör tas med i förhandlingen. Men då är det viktigt att göra skillnad på vad som verkligen är förmåner och vad som är förutsättningar för att kunna göra sitt jobb. En mobiltelefon och en tjänstedator är exempel på det senare.

Checklista inför första löneförhandlingen

  • Finns det kollektivavtal?
  • Ta reda på allt om tjänsten, branschen och verksamheten
  • Hur ser löneläget ut?
  • Bestäm dig för vilken lön du vill ha
  • Sätt en gräns för vad du lägst kan acceptera
  • Argumentera sakligt om varför du är värd den lön du föreslår
  • Bygg ditt resonemang kring arbetsinnehåll, erfarenheter och marknadslöneläge
  • Glöm inte att du också kan förhandla om förmåner
  • Ta upp övertids- och reseersättning
  • Låt förbundets ombudsmän granska ditt anställningsavtal innan du skriver på

Läs mer om vad du ska tänka på och vilka stöd som finns inför första löneförhandlingen på vår sida om Ingångslön

Till toppen