Sveriges Ingenjörer
Aktuellt Opinion 14 juni 2021

Johan Kreicbergs ny samhällspolitisk chef hos Sveriges Ingenjörer

Johan Kreicbergs, som har mångårig erfarenhet av samhälls- och arbetsmarknadsfrågor, blir ny samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer. Han intar därmed också den nyinrättade rollen som förbundets chefsekonom.

Ingenjörerna kommer att ha en central roll för att lösa de samhällsutmaningar vi står inför. Det gäller bland annat klimatfrågan, framtidens energiförsörjning och att förbättra innovationskraften i såväl den offentliga sektorn som i det privata näringslivet. Att ingenjörerna får så goda förutsättningar som möjligt i det arbetet är en avgörande framtidsfråga.

Johan Kreicbergs

tillträdande samhällspolitisk chef, Sveriges Ingenjörer

Johan Kreicbergs arbetade tidigare vid Svenskt Näringsliv som företagarekonom och talesperson med ansvar för utredningar rörande företagande, finansiering, arbetsmarknad och pensioner. Han har dessförinnan haft olika chefs- och ansvarsroller inom samhälls- och arbetsmarknadsfrågor på Swedbank, Företagarna och Svensk Handel. Han har även drivit eget konsultbolag med inriktning på opinionsbildning och kommunikation inom entreprenörskap, högre utbildning, innovation och forskning.

Johan Kreicbergs kommer att leda Sveriges Ingenjörers samhällspolitiska arbete på avdelningen Politik och påverkan. Det innebär att han också axlar den nyinrättade rollen som förbundets chefsekonom. Johan Kreicbergs tillträder sin nya tjänst i augusti och ingår då i förbundskansliets ledningsgrupp.

Rekryteringen av Johan Kreicbergs som ny samhällspolitisk chef stärker vårt påverkansarbete ytterligare. Hans erfarenhet och kompetens blir viktig för den fortsatta utvecklingen av förbundets politik och opinionsbildning i ingenjörsnära samhällsfrågor.

Richard Malmborg

förbundsdirektör Sveriges Ingenjörer

Till toppen