Sveriges Ingenjörer
Opinion Debatt 9 augusti 2021

Arbetsgivaren ansvarar så klart för hemarbete

För allt fler kommer framtiden innebära att det digitala och distansbaserade arbetslivet – helt eller delvis – blir det nya normala. Det blir därmed extra viktigt med ett bra regelverk och tydlighet i arbetsmiljöansvar. Men ansvarig myndighet går i stället i motsatt riktning. Det skriver Ulrika Lindstrand på Aftonbladet Debatt.

Läs artikeln på Aftonbladet Debatt.

Ett nytt förslag på regelförändring skulle kunna innebära ett otydligt arbetsgivaransvar som leder till att arbetstagaren får ta hela arbetsmiljöansvaret själv. Det är lika orimligt som ohållbart.

Under Coronapandemin har många arbetsplatser snabbt utvecklat former och organisering för att jobba på distans i en betydligt större utsträckning än tidigare. Arbetslivet efter pandemin kommer att skilja sig från hur det var före. Många företag har redan flaggat för utökat distansarbete framöver.

Ingenjörer är en av landets största akademikergrupper och tillhör de individer som redan under pandemin i hög grad övergått till att jobba hemifrån.

En ny enkätundersökning bland medlemmar i Sveriges Ingenjörer visat att så många som nio av tio ingenjörer har arbetat på distans det senaste året.

Enkäten visar att många är nöjda med arbetsformen. Många pekar på att hemarbetet bidragit till en bättre balans i livet som helhet. Det gäller inte minst för dem mitt i karriären.

Men det finns också en rad utmaningar kopplat till individens arbetssituation i ett digitalt och distansbaserat arbetsliv. Och ser man till nu föreslagna förändringar av regelverket för arbetstagares arbetsmiljö så finns det till och med anledning att vara bekymrad.

Arbetsmiljöverket är inne i ett större arbete med att förnya de regler som styr och vägleder arbetsmiljön på landets arbetsplatser. Paradoxalt nog föreslås att de nya föreskrifterna och råden inte ska omfatta distans- eller hemarbete. Därmed skapas en överhängande risk för ett regelvakuum av oklarheter och otydligheter.

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

Skillnaderna mellan att jobba hemifrån och på kontoret blir plötsligt påtagligt problematiska. Vad gäller om du kontinuerligt jobbar hemifrån några dagar i veckan? Vems ansvar är det om du behöver ett höj- och sänkbart bord?

I praktiken blir det även svårt för den enskilde att ställa krav. Det försvårar också att nå fram till en konstruktiv samverkan kring arbetsmiljöfrågor vid arbete hemifrån.

Det som behövs är ett entydigt regelverk som slår fast arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön oavsett var arbetet utförs.

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

För att möta det nya arbetslivet när pandemin är över krävs att arbetsgivarna ser till att de anställda har rätt förutsättningar för distansarbete. Det behövs både arbetsutrustning och arbetsmaterial, och att arbetsgivaren bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete för de som jobbar just på distans.

Vi uppmanar Arbetsmiljöverket att snarast omarbeta det senaste regelförslaget för att matcha dagens och morgondagens platsoberoende arbetsliv.

Till toppen