Sveriges Ingenjörer
Nyheter 29 september 2021

Medlemsavgiften åter till ordinarie nivå

Den 30 september avslutas den tillfälliga höjningen av medlemsavgiften för yrkesverksamma medlemmar.  Avgiften återgår då till ordinarie nivå. Då bedömer vi att det finns tillräckliga medel för att hantera effekterna av pandemin och vi kan kliva in i framtiden med en tryggad försäkring.   

I juni 2020 valde förbundet att tillfälligt höja medlemsavgiften för yrkesverksamma medlemmar. Detta för att säkra finansieringen av inkomstförsäkringen. Vi stod då i början av en osäker tid när arbetslöshet och varsel ökade till följd av Covid. Tack vare ett effektivt arbete med att förhandla fram ett stort antal korttidssavtal dämpades pandemins effekter på arbetsmarknaden och nu när fler och fler blir vaccinerade är läget ljusare och vi kan avsluta höjningen i förtid.  
 
Du behöver inte göra något, kostnaden kommer att justeras nedåt automatiskt på denna faktura.  

Till toppen