Sveriges Ingenjörer
Nyheter 21 november 2021

Ingenjörsfullmäktige är igång

Nu startar årets Ingenjörsfullmäktige. Under tre dagar träffas de 95 valda ledamöterna för att besluta om förbundets riktning och verksamhet.

Nu startar årets Ingenjörsfullmäktige och under tre dagar träffas de 95 valda ledamöterna för att besluta om förbundets riktning och verksamhet.

I år behandlas bland annat motioner om förtroendevaldas arbetsmiljö, önskemål om förbättrade löneavtal och önskemål om tydligare chefsfokus. Förbundsstyrelsens propositioner består bland annat av tre nya program; utbildningspolitiskt program, miljöpolitiskt program och arbetsmiljöpolitiskt program. Dessutom ska hälften av förbundsstyrelsens ledamotsposter väljas för de kommande två åren.

Ingenjörsfullmäktige är Sveriges Ingenjörers högsta beslutande organ och sammanträder i november varje år. Av de 95 ledamöterna är 14 ingenjörsstudenter och 81 yrkesverksamma ingenjörer. De är alla valda av medlemmarna för att driva Sveriges Ingenjörer framåt.

Ingenjörens artiklar om Ingenjörsfullmäktige

Till toppen