Sveriges Ingenjörer
Nyheter 21 december 2021

Nya avtal inom kommuner, regioner och kommunala bolag

Sveriges Ingenjörer har genom förhandlingskartellen AkademikerAlliansen förhandlat kring pensioner, kompetensutveckling och studiestöd för våra medlemmar inom SKRs avtalsområde.

Följande villkor har varit föremål för förhandlingarna:

  • Pensionsöverenskommelsen – KAP KLs utfasning till AKAP-KR med ett ikraftträdande årsskiftet 2022-2023. 
  • Omställning KOM-KR – till nytt förbättrat avtal planerat ikraftträdande 1 oktober 2022 vid godkännande av ny registrerad omställningsorganisation. 
  • AB Allmänna bestämmelser, villkorsdelen bilaga 1 till HÖK-T 2021. 
  • BÖK och Branschbestämmelser för Sobona med ändringar utifrån förändringar i LAS. 

Det nya pensionsavtalet, som gäller alla anställda inom SKRs avtalsområde (ca 1.2 milj medarbetare) innebär en höjning av den avgiftsbestämda delen av tjänstepensionen från 4.5% till 6% under taket, och från 30% till 31.5% över taket.

För våra yngre medlemmar och de som är i början av sin karriär innebär detta en förstärkning av den framtida tjänstepensionen. Det är positivt och skapar en neutralitet och rörlighet för våra medlemmar mellan tjänstepensionsavtalen inom privat sektor (ITP) respektive statlig sektor (PA16) där man redan sen tidigare har höjt avsättningarna.

Det som oroar oss är att våra medlemmar som har haft en god löneutveckling, är erfarna ingenjörer och en nyckelkompetens för framtidens utmaningar kring digitalisering, klimat, miljö, och infrastruktur kommer att få försämrade pensioner. För att få del av den höjda avsättningen - över och under tak- behöver de övergå till det helt avgiftsbestämda systemet, vilket med fortsatt löneutveckling, riskerar minskad tjänstepension.

Detta avtal var en del av ett större paket, där ett starkt omställningsstöd och möjligheter till fortsatt kompetensutveckling med goda ersättningar för vidareutbildning och kompetensförstärkning med akademiska kurser och utbildningar på universitet och högskolor var mycket viktigt för oss att säkra. Som egen part med 8000 medlemmar inom sektorn är det dessutom i stort sett omöjligt att stå utanför det pensionsavtal som erbjuds.

I samband med denna överenskommelse har vi också utökat möjligheten att pensionsväxla för våra medlemmar och på detta sätt öka sin framtida tjänstepension.

Kontakt: Andreas Nyström, Chef Förhandling Offentlig sektor, 073 422 25 27

AkademikerAlliansen

I SR Ekot (21/12) kommenterar Andreas Nyström, enhetschef för Offentlig sektor vid förbundets förhandlingsavdeling det nya avtalet för pensioner. Han pekar på risken för försämrade pensioner för äldre medlemmar i framtiden, när systemet går från att vara förmåns- till avgiftsbestämt. 

Klicka här för att ta del av inslaget på Sverigesradio.se (fr 1:25 min)

Till toppen