Sveriges Ingenjörer
Opinion 2 december 2022

Mindre krångel ger bättre snurr på vindkraften

Havsbaserad vindkraft kan snabbt ge Sverige högre elproduktion för att öka takten i den gröna omställningen. Långa och krångliga processer bromsar utvecklingen, men det finns andra länder som har bättre fungerande system.

För att täcka behoven av el behövs alla fossilfria kraftkällor tas till vara. Havsbaserad vindkraft har stor potential och kan ge ett viktigt tillskott förhållandevis snabbt men tillståndsprocessen sätter käppar i hjulen.

– Regeringen måste skyndsamt föreslå ett nytt system som samlar ansvaret hos en myndighet. Vi behöver all fossilfri el vi kan få. Det bidrar till att säkra svensk levnadsstandard, öka konkurrenskraften och snabba på den gröna omställningen, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

I en ny rapport granskar Sveriges Ingenjörer de extremt långa handläggningstiderna och de krångliga förutsättningarna för att kunna fatta beslut om havsbaserad vindkraft. Ansvaret är utspritt på en mängd myndigheter och det finns ingen bortre gräns för hur lång tid ett ärende får handläggas. I praktiken betyder det att ett tillståndsärende kan pågå i decennier.

Vi behöver all fossilfri el vi kan få. Det bidrar till att säkra svensk levnadsstandard, öka konkurrenskraften och snabba på den gröna omställningen

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande

I Danmark går det betydligt fortare eftersom ansvaret ligger hos en enda myndighet som förplanerar områden av intresse för havsbaserad vindkraft, och landet har även ett system för kompensation för de invånare som berörs av nya vindkraftverk. Utöver det finns tydliga nationella mål, som tilldelats stora resurser. Och Danmark är bara ett av flera länder i Europa som kommit mycket längre på vägen.

– Utan lösningar på problemen riskerar Sverige att få bestående höga elpriser och tappar sannolikt en stor mängd nya industrijobb, säger Ulrika Lindstrand.

Detta behöver göras

  • Skapa ett snabbspår – i likhet med kärnkraftens – med syfte att under sex månader förbereda 10 områden i linje med EU:s rekommendationer för att etablera havsbaserad vindkraft i svensk ekonomisk zon.
  • Ge en enda myndighet ansvaret att koordinera snabbspåret och lokaliseringen med andra myndigheter ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart perspektiv. Ta även in Försvarsmaktens behov och synpunkter när områdena tas fram.
  • Sätt en maxtid för tillståndsgivningsprocesser av havsbaserad vindkraft i Sverige. EU-kommissionens rekommendation från RES Simplify är maximalt två år för tillståndsprocesser på planerade områden, vilket är ett bra mål.
  • Inför ett auktionssystem med ett centralt förfarande med liknande villkor som Tyskland och Danmark där staten ansvarar för en del av anslutningsavgiften.
  • Bygg ett forskningssamarbete med Danmark för lagring av elenergi från havsbaserad vindkraft. Förbättrade lagringstekniker ökar tillförlitligheten hos havsbaserad vindkraft som energikälla.
  • Inför en kommunal kompensation för havsbaserad vindkraft, liknande dansk modell.
  • Ta fram en nationell plan som bygger på en dubblerad produktion av fossilfri el som inkluderar samtliga kraftslag.
Till toppen