Sveriges Ingenjörer
Nyheter Opinion 22 mars 2022

Riksdagsförslag om Trygghetsöverenskommelsen

Regeringens proposition för ny lagstiftning på arbetsmarknaden bygger på överenskommelsen som förhandlats fram av parterna. Beslutsdatum är satt till den 8 juni.

Överenskommelsen ger våra medlemmar de ekonomiska förutsättningarna och makten att styra över sin kompetensutveckling och den trygghet på arbetsmarknaden det ger

Camilla Frankelius

förhandlingschef, Sveriges Ingenjörer / PTK:s förhandlingschefsgrupp

Regeringen har nu fattat beslut om propositionen för ny lagstiftning på arbetsmarknaden. Den ska nu läggas fram till riksdagen för beslut den 8 juni. Förslaget bygger på den överenskommelse som förhandlades fram mellan arbetsmarknadens parter och som ger helt nya möjligheter för individen att styra över sina möjligheter till kompetensutveckling. Det nya studiestödet ger den som vill kompetensutveckla sig under pågående anställning rätt till ledighet för studier och en ekonomisk ersättning med upp till 80 procent av lönen. Detta gäller såväl tillsvidareanställda som visstidsanställda.  

Här finns regeringens proposition Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden att ta del av via Riksdagen.se

Tidplan

Förslaget är att den nya lagstiftningen ska träda i kraft den 30 juni 2022 och börja tillämpas från och med 1 oktober 2022. Det innebär att från och med detta datum kan ansökningar om studiestöd behandlas.

Kunskapsspridning om Trygghetsöverenskommelsen

Under senvåren och hösten kommer Sveriges Ingenjörer tillsammans med PTK att utbilda kring vad den nya överenskommelsen innebär. Mer information kommer inom kort.

Om PTK

Sveriges Ingenjörer ingår i förhandlings- och samverkansrådet för privatanställda tjänstemän - PTK. 

PTK är en organisation för 25 fackförbund som tillsammans representerar närmare 950 000 privatanställda tjänstemän. Organisationen är parlamentarisk, vilket innebär att alla medlemsförbund är direkt eller indirekt representerade och har inflytande över uppdraget. Själva arbetet bedrivs av PTK:s kansli och i olika grupper

Läs mer på PTK.se

Till toppen