Sveriges Ingenjörer
Opinion 29 oktober 2020

Välkommet besked från regeringen i LAS-frågan

Förbundet ser positivt på regeringens besked om att gå vidare med parternas överenskommelse. LAS-utredningen har varit och är oacceptabel som grund för ny lagstiftning. Detta vägval möjliggör balanserade och hållbara lösningar för både individen och arbetsmarknaden i stort. 

Det är glädjande med regeringens besked om att man kommer att arbeta vidare utifrån den överenskommelse som PTK och Svenskt Näringsliv sagt ja till. Det är viktigt att de långsiktiga spelreglerna på arbetsmarknaden levereras av parterna.

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer har som ledande akademikerförbund i PTK deltagit i förhandlingarna där även Svenskt Näringsliv och LO medverkade.

Mycket arbete som behöver göras för att förbereda lagstiftningen finns med i den överenskommelse som tagits fram. Det är samtidigt många olika saker som ska falla på plats i genomförandet av förslagen. Frågor om omställning, anställningstryggghet och arbetsrätt berör många olika aktörer och steg. Förbundet kommer därför fortsätta att jobba aktivt med frågan som aktiv part för att ta fram den bästa möjliga lösningen för anställningstryggheten på svensk arbetsmarknad.

Från Sveriges Ingenjörers sida har vi varit tydliga med att LAS-utredningen inte är acceptabel som grund för ny lagstiftning. Överenskommelsen som förhandlats fram är en balanserad partslösning med hållbara lösningar för både individ och arbetsmarknad

Ulrika Lindstrand

Förbundsordörande Sveriges Ingenjörer

Fakta om överenskommelsen

Kompetensstödet innebär ekonomisk ersättning för både korta och längre utbildningar, rådgivning, studievägledning och validering av kompetens.
- Kortvarigt studiestöd för den som vill studera upp till en vecka.
- Kompletterande studiestöd för studier motsvarar 2 terminer.

Kompetensstödet ges till personer som är etablerade på arbetsmarknaden/har arbetat i minst 8 år. Även den som är visstidsanställd eller drabbats av sjukdom omfattas av stödet. Anställda på företag utan kollektivavtal får rätt till ett visst stöd.

Här kan du läsa mer om överenskommelsen 

Om PTK

PTK är en organisation där Sveriges Ingenjörer ingår tillsammans med 26 andra fackförbund. Syftet är att förbättra villkoren och öka tryggheten för privatanställda tjänstemän. PTK sköter förhandlingar som gäller avtal om exempelvis omställning, tjänstepension, uppfinnarfrågor och konkurrensklausuler med arbetsgivarparten Svenskt Näringsliv.

Klicka här för att läsa mer på PTK.se

Ingenjörerna välkomnar att regeringen går vidare med parternas Las-förslag på Ingenjoren.se
Förhandlingschef Camilla Frankelius i intervju med förbundets medlemstidning Ingenjören om regeringens besked och partsförhandlingarna som lett fram till överenskommelsen.

Till toppen