Sveriges Ingenjörer
Nyheter 19 maj 2022

Högt anseende för Sveriges Ingenjörer

I Kantar Publics undersökning av svenska organisationers anseenden hos allmänheten placerar sig Sveriges Ingenjörer högst bland fack- och arbetsgivarorganisationer. Förbundet medverkar för andra gången och får ett anseendeindex på 50, vilket definieras som "högt anseende".

Vårt höga anseende är en styrka när vi företräder våra medlemmar. Det är inte bara ett kvitto på förbundets arbete utan även ett bevis för hur viktiga våra medlemmar är för att lösa framtidens utmaningar.

Ulrika Lindstrand
förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Kantar Publics undersökning mäter anseendet bland allmänheten för olika intresseorganisationer. Sveriges Ingenjörer deltar i år för andra gången. Genomsnittsindex för samtliga organisationer är 40.

Som företrädare för landets ingenjörer finns ett värde för både oss själva och samhället i stort att förbundet är en pålitlig aktör i allmänhetens ögon.

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Om undersökningen

Resultatet baseras på online-intervjuer i Kantar Publics slumpmässigt rekryterade panel, som består av personer i den svenska allmänheten i åldrarna 18-79 år.

Undersökningen genomfördes 4-25 april 2022​.

Totalt ingick 40 organisationer. 

Resultatet finns i sin helhet att ta del av på Kantar Publics hemsida

Till toppen