Sveriges Ingenjörer
Opinion Debatt 9 juni 2022

Saco: Argumentera med fakta och respekt!

En stor majoritet av Sveriges 1,5 miljoner akademiker anser att politiker bör tänka efter före, hålla sig till fakta och kunskap samt visa respekt för sina politiska motståndare. Det borde politiker från samtliga partier ta på stort allvar nu när valet närmar sig. Förbundsordförande Ulrika Lindstrand skriver på Aftonbladet Debatt med övriga ordföranden inom Saco. 

I år är det val i Sverige. Fram till valdagen i september kommer det offentliga rummet i ännu högre grad än vanligt att präglas av politiska partiers positionering, vallöften och direktsända debatter.

I all akademisk utbildning är det helt grundläggande att lära sig argumentera övertygande för sin sak och samtidigt lyssna in ny kunskap samt att alltid vara beredd att ompröva. En valrörelse som bygger på de principerna vore drömmen för oss akademiker. Men så ser det oftast inte ut. I stället för att se fram emot en debattintensiv sommar och höst är det många akademiker som uttrycker raka motsatsen.

En färsk undersökning som Saco genomfört tillsammans med Novus Opinion visar att hela 85 procent av yrkesverksamma akademiker stör sig på att den politiska debatten inte är konstruktiv. 87 procent tycker också att politiker borde lyssna mer på experter inför politiska beslut. Samma undersökning visar att 77 procent anser att politiska motståndare borde bli bättre på att respektera varandra.

Saco är partipolitiskt obundet och vi tar inte ställning för eller emot något politiskt parti. Respekt för varandra och respekt för kunskap är dock något vi borde kunna förvänta oss av alla politiker, oavsett partifärg. Så är det många gånger inte idag. Allt för ofta tycks ingången vara att antingen är man fullständigt överens med någon i en fråga eller också är det fritt fram att vara otrevlig mot meningsmotståndaren.

I debatten kan det också ske att politiker använder sig av ”fakta” som inte stämmer. Här har politiker ett ansvar att föregå med gott exempel. Väljarna ska kunna känna sig trygga med att debatten är korrekt och saklig. När politiker i hög ställning inte i tillräckligt stor utsträckning överväger sina ordval är det minst sagt uppseendeväckande.

I slutändan kan det uppskruvade debattklimatet skada demokratin. Vår demokrati måste bygga på det goda samtalet. Debatten borde i stället präglas av saklighet och konstruktivitet, baserat på fakta och kunskap. Att i argumentationen fara med osanning, eller bara ge en liten skärva av hela bilden, är även det både ansvarslöst och i längden farligt.

Vi lever i en tid då riskerna med desinformation och polarisering är minst sagt uppenbara. I vår omvärld ser vi nu Rysslands helt verklighetsfrämmande motivering av anfallskriget mot Ukraina, men vi ser också splittrade demokratier där människors verklighetsbild skiljer sig åt i grunden och där det blir allt svårare att mötas.

Sveriges 1,5 miljoner akademiker är en viktig väljargrupp för de som vill vinna val. Vi är inte nöjda med hur politiker bemöter väljarna och varandra. Dessutom drabbas vi som akademiker även själva negativt av tonläget i debatten. Våra medlemmar blir alltför ofta utsatta för hat och hot i sina uppdrag.

 
Därför vill vi att Sveriges politiker inför valet:

  • Visar varandra respekt även om ni har olika åsikter
  • Grundar argumentation och politiska förslag på fakta
  • Lyssnar mer på experter
  • Skapar en konstruktiv debatt för att lösa svåra samhällsutmaningar

Ett demokratiskt samhälle förtjänar en konstruktiv och saklig debatt. Det anser Sacoförbundens medlemmar, och vill du vinna val behöver du deras röster.

Ulrika Lindstrand, ordförande i Sveriges Ingenjörer/vice ordförande i Saco

Göran Arrius, ordförande i Saco

Heike Erkers, ordförande i Akademikerförbundet SSR

Patriq Fagerstedt, ordförande i Naturvetarna

Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund

Eleonor Fredler, stf. ordförande i Sveriges Veterinärförbund

Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet

Bror Holm, ordförande i Kyrkans Akademikerförbund

Mats Högblom, ordförande i Sjöbefälsföreningen

Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet

Sandra Jonsson, ordförande i Sveriges Farmaceuter

Magnus Konradsson, ordförande i Förbundet Reservofficerarna

Emina Kovacic, ordförande i Sveriges Arkitekter

Ida Kåhlin, ordförande i Sveriges Arbetsterapeuter

Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund

Magnus Nordström, ordförande i SRAT

Sofia Rydgren Stale, ordförande i Sveriges läkarförbund

Kristina Taylor, ordförande i Sveriges Psykologförbund

Anna Troberg, ordförande i DIK

Lee Wermelin, ordförande i Akavia

Till toppen