Sveriges Ingenjörer
Nyheter Opinion 28 maj 2022

PENSIONSRAPPORT: 65+ ska inte gå minus

Ingenjörer som just uppnått pensionsåldern är en outnyttjad resurs som borde användas av arbetsgivarna när de vill rekrytera erfarna ingenjörer. Men för att klara det måste företagen locka med bättre villkor, vilket inte är svårt eftersom deras kostnader för en 66-årig ingenjör blir 200 000–300 000 kronor lägre varje år.

Ladda ned hela rapporten

Ta del av ett webbinariet "Rea på ingenjörer - 65+ ska inte gå minus" med föreläsarna John Mellqvist, seniorkonsult på Kreab, och Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta. Jessica Bagge, medförfattare till rapporten och opinionsstrateg på Sveriges Ingenjörer, modererar. 

Titta här

Dagens Industri

Dagens Industri uppmärksammar förbundets rapport i en artikel där Johan Kreicbergs intervjuas om det dolda löneutrymmet som många arbetsgivare missar.

Klicka för att komma till artikeln Guldläget att höja lönen som arbetsgivarna ignorerar på Di.se

 

Sak och Liv 

Även pensionssajten Sak och Liv skriver om rapporten. 

Klicka för att komma till artikeln "Ingenjörer som fyllt 65 år är en outnyttjad kompetensresurs" på Sakochliv.se

Idag är det bara varannan ingenjör som arbetar efter 65, visar förbundets nya rapport - 65+ ska inte gå minus.

Det skulle kunna vara fler. Den kunskap och kompetens som dessa ingenjörer besitter är ovärderlig. Inte bara för företagen, utan för hela Sverige. Erfarna ingenjörer behövs, inte minst om vi ser till den gröna omställning som är nödvändig för att vi ska klara klimatmålen.

Johan Kreicbergs
samhällspolitisk chef, Sveriges Ingenjörer

Arbetslösheten för ingenjörer har sjunkit snabbt från 1,7 procent i januari 2021 till rekordlåga 0,9 procent i april 2022. Det är den lägsta siffran på tio år. Samtidigt visar SCB:s senaste arbetskraftsbarometer att 5 av 10 utbildningar, som flest arbetsgivare uppger att de behöver öka antalet anställda med, är ingenjörsutbildningar.

I Sverige har arbetsgivaravgifterna sänkts med två tredjedelar för personer som är 66 år eller äldre. Dessutom får inte arbetstagarna i den privata sektorn inbetalningar av ITP när de fortsätter att arbeta efter fyllda 66 år. Kostnaderna för en ingenjör minskar därmed med 200 000–300 000 kronor per person och år efter 66 års ålder.

Företagen borde göra mycket mer för att locka fler att stanna antingen genom lönepåslag eller ökade pensionsavsättningar. 65-plussarna ska inte gå minus.

Johan Kreicbergs

samhällspolitisk chef, Sveriges Ingenjörer

Samtidigt visar specialbeställd statistik från SCB, som ingår i rapport, att ingenjörernas löner stagnerar vid 60 års ålder och heller inte höjs efter 65 års ålder för dem som väljer att jobba vidare. Det finns alltså inga tecken på att arbetsgivarna gör aktiva satsningar på att förlänga arbetslivet för ingenjörerna. Detta trots att det finns ett stort ekonomiskt utrymme för arbetsgivarna att kraftigt höja förtjänsten av att arbeta längre upp i åldrarna.

Förbundet bedömer att det skulle kunna tillföra arbetsmarknaden 2000 yrkesverksamma ingenjörer. 

Till toppen