Sveriges Ingenjörer
Nyheter 5 maj 2022

Rekordfå arbetslösa ingenjörer i april

Arbetslösheten bland förbundets medlemmar låg i april på 0,9 procent. Det är den lägsta noteringen det senaste decenniet och sjätte månaden i rad som arbetslösheten inte överstiger en procent.

Den redan låga arbetslösheten bland ingenjörer minskar ytterligare. Det indikerar hur urstark arbetsmarknaden är för denna grupp just nu

Johan Kreicbergs

samhällspolitisk chef/chefsekonom Sveriges Ingenjörer

För medlemmar i Sveriges Ingenjörer totalt kröp arbetslösheten i april 2022 ned till 0,9 procent, efter fem månader i rad på 1,0 procent. Totalt 1 157 medlemmar var arbetslösa (1 246 i mars), varav 500 (520) hade aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Statistiken baseras på uppgifter från Akademikernas a-kassa, bearbetade av Sveriges Ingenjörer.

Trots osäkerheten i omvärlden och stigande inflation ökar efterfrågan på ingenjörer. Än så länge har det osäkra läget i omvärlden inte satt några tydliga avtryck på arbetsmarknadsläget för våra medlemmar. Två viktiga faktorer är klimatomställning och digitalisering, som ger behov av teknisk specialistkompetens ute bland många olika arbetsgivare. Behovet av ingenjörer är därmed mer strukturellt än konjunkturellt.

Johan Kreicbergs

samhällspolitisk chef/chefsekonom Sveriges Ingenjörer

I samtliga åldersgrupper var andelen arbetslösa lägre än eller oförändrad jämfört med föregående månad. För merparten av de större utbildningsinriktningar var andelen lägre än eller oförändrad jämfört med föregående tertial, mätt i december 2021.

Flera branschmedier rapporterade om förbundets senaste arbetslöshetsstatistik

Till toppen