Sveriges Ingenjörer
Almedalen 4 juli 2022

Kompetens i fokus i Almedalen

Sveriges Ingenjörer är på plats i Almedalen och arrangerade under måndagsförmiddagen ett livesänt seminarium om högskolans betydelse för akademikers livslånga lärande. Medverkade gjorde Eva Schelin KK-stiftelsen, Anna Karlsson-Bengtsson Chalmers, Ylva Lagesson NCC, Fredrik Christensson Centerpartiet samt Ulrika Lindstrand Sveriges Ingenjörer. 

Från vänster: Ylva Lagesson, Fredrik Christensson, Eva Schelin, Anna Karlsson-Bengtsson och Ulrika Lindstrand.

Samtliga paneldeltagare var överens om vikten av att stärka ingenjörers kompetens på högskolorna, även efter grundutbildningen. Men på Sveriges Ingenjörers seminarium 4 juli under Almedalsveckan stod det också klart att högskolorna ännu inte är redo.

Det nya omställningsstudiestödet som nyligen röstades igenom i Riksdagen ger helt nya möjligheter att vidareutbilda sig med bra ersättning. 

Rapporten Tusentals ingenjörer knackar på högskolans dörr, som presenterades under Almedalsveckan på Gotland, bygger på en analys av intervjuer med högskolorna och enkäter till Sveriges Ingenjörers medlemmar. Resultatet visar en ekvation som inte går ihop. Efterfrågan på kompetensutvecklande kurser kommer att öka i en omfattning som högskolorna inte kan möta.

Högskolorna inte i fas med de nya kraven på vidareutbildning

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer, presenterade rapportens resultat på ett seminarium och konstaterade att högskolorna inte kommit igång ordentligt.

- Det är i dag svårt som ingenjör eller företagare att hitta ett kursutbud som motsvarar behovet av kompetensutveckling, säger Ulrika Lindstrand.

Inte heller har högskolan ännu sett till att låta kurser starta på ett flexibelt sätt, konstaterade hon. Kursstart två gånger om året räcker inte längre.

Även Fredrik Christensson, utbildningspolitisk talesperson för Centerpartiet som deltog i paneldebatten, var inne på samma linje.

- Det finns behov av reformer för att möta studenternas och arbetsmarknadens utbildningsbehov. På lång sikt måste resursfördelningssystemet måste göras om, menar Fredrik Christensson.

Näringslivet behöver bli tydligare i sina krav

Ylva Lagesson, affärsområdeschef Industry på NCC, såg ett behov av något enklare påbyggnadsutbildningar.

- Vi behöver de flexibla lösningarna och måste göra dem lite billigare. Systematiskt kravställande från företagens sida är också viktigt, säger Ylva Lagesson.

Även vicerektor Anna Karlsson-Bengtsson från Chalmers såg det nödvändiga i en långsiktig finansiering och tydliga beställningar.

KK-stiftelsens vd, Eva Schelin, trodde att det kan ta några år att styra om utbildningssektorn till de nya förutsättningarna. På kort sikt såg hon att företagen hade ett tydligt ansvar för att skynda på processen.

- Näringslivet behöver bli mer systematiskt i sitt kravställande. Jag uppmanar näringslivet att kliva in och ta mer ansvar, säger Eva Schelin.

Se hela seminariet i efterhand (totalt 45 min). 

Moderator Pernilla Norlin, chef analys och påverkan Sveriges Ingenjörer och Fredrik Christensson, utbildningspolitisk talesperson Centerpartiet.
Pernilla Norlin, Sveriges Ingenjörer och Ylva Lagesson, affärsområdeschef Industry, NCC.
Åhörare på plats under seminariesamtalet.
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.
Till toppen