Sveriges Ingenjörer
Opinion Debatt 26 oktober 2022

DISTRIKT: Stora problem inom hela samhällssektorn

Distriktsordförandena för Västmanland och Örebro läns skriver på VLT Opinion om att det allmänna försörjningsläge måste växlas upp till turbofart.

Klicka här för att ta del av debattartikeln på VLT:s debattsida

Krig i Europa, oro och kris i världen! Så kan nuvarande läget sammanfattas, där det senare främst handlar om det allmänna försörjningsläget gällande allt från mat och råvaror till elektronikkomponenter i synnerhet.

Bristen på containrar och transportkapacitet i övrigt har gjort situationen än värre. Till detta kommer decennier av "just-in-time" tänkande som medfört minimala lager och förråd.

Den nuvarande världssituationen med tydligt längre och osäkrare leveranser har medfört problem inom hela samhällssektorn.

Vi i Sveriges Ingenjörer i Västmanland och Örebro län känner tydlig oro. Inte bara för sysselsättningen utan också för till exempel industrin, sjukvården, samhällelig infrastruktur och framför allt möjligheterna att klara allvarliga påfrestningar i samhället.

Klart är att sårbarheten nu framstår i tydlig dager utan att någon djupare analys erfordras. Från arbetsplatser och verksamheter, oberoende om det är i tillverkningsindustrin, servicenäringen eller i offentlig verksamhet, kommer signaler att den nuvarande situationen är ohållbar i längden. Vi kan bara spekulera i hur vårt allmänna och totala försörjningsläge kommer att utvecklas om man inte nu tar lärdom och konsekvent arbetar för ett uthålligt och hållbart samhälle.

Positivt är att vi ser flera företag i olika branscher som försöker designa om produkter, hitta nya, billigare eller kompletterande leverantörer och framför allt öka sin lagerhållning. En mycket stor stötesten för mindre och medelstora företag är möjligheten att hävda sig i konkurrensen om insatsvaror gentemot stora internationella koncerner.

Detta leder osökt till diskussion kring inköpssamarbete, kortare leveranskedjor och närproduktion i Sverige och Europa.

När det gäller inköpssamarbete och inköpsringar, som förr var en relativt vanlig företeelse, är de i dag mindre vanliga fastän standardiseringen är väl utvecklad. Tvärtemot vad många tror sätter inte konkurrenslagstiftningen stopp för inköpssamarbete.

Därtill bör också politiken, Sverige och EU, tillsammans med industrin och näringsliv verka för samägda tillverkningsindustrier för viktiga och strategiska komponenter. Bristen på, avsevärt högre priser och leveransproblem gällande elektronikkomponenter har medfört stora kostnader och driftstörningar för företag, samhälle och kunder. Detta utan att problemen blivit en katalysator som tydligt sammanfört beslutsfattare från näringsliv, branscher och samhällssektorer. Särskilt anmärkningsvärt är att våra folkvalda representanter i dessa frågor hållit en låg profil fastän vårt välstånd är direkt sammankopplat med ett effektivt och konkurrenskraftigt näringsliv.

Inom Västmanland och Örebro län finns alla möjligheter att skapa mycket potenta arbetsgrupper och nätverk för att snabbt påbörja arbetet för att främja och stärka företag och samhällets konkurrenskraft och uthållighet. Det är därför hög tid att sammanföra beslutsfattare och intressenter från olika branscher och verksamhetsinriktningar för att kreativt utanför "boxen" lösa detta oerhört viktiga samhällsproblem.

David Lindgren & Björn Nyström

distriktsordförande Sveriges Ingenjörer Västmanlands län & distriktsordförande Sveriges Ingenjörer Örebro län

Klart är att fråganom vår försörjning, leverans och transport av mat, råvaror och strategiska produkter har varit på tapeten i EU, Sverige och olika andra församlingar.

Vi i Sveriges Ingenjörer i Västmanland och Örebro län ser dagligen behovet av att arbetet kring vårt allmänna försörjningsläge måste växlas upp till turbofart om vår konkurrenskraft ska bibehållas.

David Lindgren, distriktsordförande Sveriges Ingenjörer Västmanlands län                           

Björn Nyström, distiktsordförande Sveriges Ingenjörer Örebro län

Till toppen