Sveriges Ingenjörer
Nyheter 22 november 2022

Ingenjörsfullmäktige i korthet

Årets Ingenjörsfullmäktige är avslutat och i och med det har fullmäktigeledamöterna beslutat om förbundets verksamhet och riktning för 2023. Här presenteras i korthet några av de beslut som fattades.

Ingenjörsfullmäktige under arbete i plenum

Sittande presidium med förbundsordförande Ulrika Lindstrand i spetsen fick förnyat förtroende och fortsätter leda förbundet de kommande åren.

Bettina Kylefors och Fares Abugharbia valdes in som nya ledamöter i Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse samtidigt som tre tidigare ledamöter fick förnyat förtroende. Dessutom valdes Alexandra Billett (LTH) till teknologrepresentant i förbundsstyrelsen. De har, tillsammans med övriga i förbundsstyrelsen, i uppdrag att leda och prioritera Sveriges Ingenjörers arbete under nästa år.

Ingenjörsfullmäktige har beslutat om riktningen i två för medlemmarna viktiga politiska områden: universitets- och högskolepolitik och mångfalds- och jämställdhetspolitik. Programmen stakar ut riktningen framåt och kommer stärka förbundet i debatten.

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Ett urval av övriga beslut i korthet:

  • Beslut om ett uppdaterat Universitets- och högskolepolitiskt program. Nytt är bland annat att tydliggöra vikten av att högskolorna anpassar utbildningarna som efterfrågas på arbetsmarknaden i och med det nya omställningsstudiestödet.
  • Beslut om ett uppdaterat Mångfalds- och jämställdhetspolitiskt program. Nytt är bland annat att förbundet är för en tredelad föräldraförsäkring för ett jämställt uttag av föräldraledigheten.
  • Beslut om att medlemsavgiften lämnas oförändrad för 2023.
  • Uppdra åt förbundsstyrelsen att på olika sätt arbeta för att sänka normalarbetstiden för våra medlemmar utan försämrad lön och villkor samt att förbereda att arbeta in mål mot allmän sänkning av normalarbetstid i ett av våra politiska program.
  • Uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda förutsättningarna för en skapa en fortsättningskurs om lön (till förtroendevalda).
  • Uppdra åt förbundsstyrelsen att öka tillgängligheten för medlemmar som inte har svenska som modersmål.
Till toppen