Sveriges Ingenjörer
Nyheter 22 november 2022

Ulrika Lindstrand omvald som förbundsordförande

Ett enhälligt Ingenjörsfullmäktige har idag valt om Ulrika Lindstrand som ordförande för Sveriges Ingenjörer.

Ulrika Lindstrand valdes som förbundsordförande första gången 2016 och har suttit i förbundsstyrelsen sedan 2010. Parallellt med ordförandeuppdraget är hon yrkesverksam i läkemedelsbranschen. Nu väntar ytterligare en ordförandeperiod fram till och med 2024.

Ulrika tackar för förtroendet

- Vi ska fortsätta vara det bästa förbundet för alla våra medlemmar, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.
Jag är hedrad över att ha fått förnyat förtroende som ordförande för landets näst största akademikerförbund. Nu ser jag fram emot att leda vårt fortsatta arbete i viktiga medlemsfrågor som lön, trygghet, arbetsmiljö och utbildning.

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Vid Ingenjörsfullmäktiges möte 20-22 november omvaldes även Per Norlander till posten som förste vice ordförande och Sara Anvarsson som andre vice ordförande. Dessutom valdes Bettina Kylefors och Fares Abugharbia in som nya ledamöter i förbundsstyrelsen tillsammans med Alexandra Billett, teknologrepresentant.

Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse består av:

Förbundsordförande Ulrika Lindstrand, McNeil AB, Helsingborg (omval)
1:e vice förbundsordförande Per Norlander, Ericsson AB, Linköping (omval)
2:e vice förbundsordförande Sara Anvarsson, LegiLexi, Stockholm (omval)
Joachim Pettersson, Boliden Mineral AB, Skelleftehamn (omval)
Marcus Suurküla, fd FMV, Stockholm (omval)
Fares Abugharbia, Sigma Industry South, Växjö (nyval)
Bettina Kylefors, Scania, Södertälje (nyval)
Kristin Andersen, WSP Sverige AB, Göteborg (omval)
Therese Koggdal, AB Volvo, Göteborg
Arezou Taghizadeh, Avtalat, Stockholm
Philip Engström, Polismyndigheten, Linköping
PerArne Lundberg, PostNord, Stockholm
Ulf Nordberg, RISE AB, Stockholm
Viktor Andersson, teknologrepresentant BTH,
Alexandra Billett, teknologrepresentant LTH, Lund

Till toppen