Sveriges Ingenjörer
Nyheter 23 januari 2023

Rekordstor medlemsökning 2022

Under 2022 växte förbundet med drygt 5700 medlemmar. Aldrig förr har Sveriges Ingenjörer välkomnat så många nya under ett och samma år. Lön, arbetsmiljö och anställningsavtal tillhörde de ämnen som engagerade medlemmarna mest. 

Som ingenjör gläds jag över att fler och fler ser värdet av ett medlemskap i vårt förbund. Som förbundsordförande är jag stolt över det arbete som våra förtroendevalda och medarbetare gjort för våra medlemmar under året. Vi har framgångsrikt lyckats med att både behålla de ingenjörer som anslöt under pandemin och dessutom rekryterat många nya.

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

Det totala antalet medlemmar i förbundet uppgick den 31 december till 167 396. Det är 5 713 fler än året dessförinnan. Rekryteringen av nya medlemmar är den största sedan efterdyningarna till finanskrisåren 2009-2010. Bara bland yrkesverksamma ingenjörer växte förbundet under fjolåret med drygt 4000 medlemmar. Den största procentuella ökningen var bland ingenjörsstudenter, som ökade med hela 7,5 procent. Förbundet samlar ingenjörer över hela landet, inom både privat och offentlig sektor.

I förbundets medlemsrådgivning var det lön, anställningsavtal och anställningsförmåner som låg i topp över inkomna frågor under året. Den månadsvisa arbetslösheten bland medlemmarna under 2022 låg på 1,0 procent eller lägre. Därmed noterades de lägsta nivåerna för det senaste decenniet.

En snabb och bred teknikutveckling, en stor grön omställning och en stark digitalisering ger behov av ingenjörer i samhällets alla sektorer och näringslivets alla delar. Att vi för sextonde året i rad växer gör oss till en starkare röst för ingenjörers villkor såväl i samhällsdebatten som vid förhandlingsbordet. Detta i en tid då betydelsen av ingenjörer inte går att överskatta.

Ulrika Lindstrand
förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

Medlemsiffror 31/12 2022 (jmf.2021)

Totalt antal medlemmar: 167 396 (+3,5%)
varav yrkesverksamma medlemmar: 137 800 (+3%)

Populäraste teman/ämnen för medlemsaktiviteter: Arbetsmiljö, presentationsteknik och kommunikationsträning var bland de mest populära ämnena i förbundets webbinarie-verksamhet

Vanligaste frågorna i medlemsrådgivningen:
1. Lön 2. Anställningsavtal/nyttjobb 3.Anställning/förmåner 4. Arbetsbrist/uppsägningar 5. Arbetsmiljö 

Fler medier har uppmärksammat medlemsutvecklingen under fjolåret. Detta är några: 

Till toppen