Sveriges Ingenjörer
Opinion 10 februari 2023

Rivstart för omställningsstudiestödet

Omställningsstudiestödet träffar rätt personer och tekniska ämnen är bland de populäraste för dem som söker. Det visar en genomgång av den första omgången av ansökningar.

Sveriges Ingenjörer har gått igenom de första 1 000 ansökningarna för omställningsstudiestödet, som ger yrkesverksamma en möjlighet att studera mitt i livet för att bredda sin kompetens och bli mer attraktiva på arbetsmarknaden.

Hälften av dem som ansökte om omställningsstudiestöd valde en högskoleutbildning.

– Detta bekräftar den viktiga roll högskolor och universitet spelar för det livslånga lärandet. Det skickar en tydlig signal inte bara till högskolorna, utan också till staten som finansiär, att utbud och tillgänglighet av akademisk utbildning för yrkesverksamma successivt bör öka, säger Ulrika Lindstrand förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Ett av syftena med stödet var att personer som arbetat ett antal år skulle få chansen att vidareutbilda sig och den tanken verkar ha nått fram.

Av de som sökte till högskolan var 68 procent 40 år eller äldre, vilket kan jämföras med en andel på 17 procent för ordinarie sökande till högskolan. Av de som hade beviljats stöd var andelen hela 83 procent.

Intressant är också den roll yrkeshögskolan spelar för dem som ansöker om omställningsstudiestöd. Teknik och data har även här en framträdande plats.

Andelen som sökt omställningsstudiestöd för studier i yrkeshögskolan var 40 procent. Det är en dubbelt så hög andel som för sökande av ordinarie studiemedel. Nära 60 procent av dem som sökt respektive beviljats OSS för studier inom yrkeshögskolan valde en inriktning inom teknik och data. Motsvarande andel i gruppen som sökt ordinarie studiemedel var knappt hälften så stor – 26 procent.

Totalt utgör andelen kvinnor som beviljats omställningsstudiestöd omkring 60 procent. Bland dem som beviljats stöd för högskolestudier var andelen kvinnor däremot så hög som 68 procent. Vad gäller yrkeshögskolan var andelen kvinnor och män nästan densamma.

Läs hela rapporten

Vad är omställningsstudiestöd?

Omställningsstudiestödet är en del av en större överenskommelse om anställningsskydd och kompetensutveckling mellan parterna på svensk arbetsmarknad.

Omställningsstudiestödet är ett helt nytt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Med omställningsstudiestödet kan du studera och bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

Hur studerar man med omställningsstudiestöd?

Omställningsstudiestödet består dels av ett bidrag på upp till 80 procent av din lön, upp till ett maxbelopp, dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Du kan få stödet i 44 veckor; längre om du studerar på deltid.

Du kan studera med omställningsstudiestöd på heltid (100 procent) eller på deltid (75, 60, 50, 40 och 20 procent).

Det går att ansöka om omställningsstudiestöd för studier som påbörjas från och med den 1 januari 2023. I vissa fall går det att få omställningsstudiestöd för utbildningar som redan är påbörjade.

Vilka villkor måste vara uppfyllda?

Det finns en rad villkor som måste vara uppfylld för att du ska kunna få omställningsstudiestöd. Här är några av dem:

• Utbildningen måste stärka din ställning på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens behov.

• Du ska vara mellan 27 och 62 år

• Du ska ha arbetat sammanlagt minst 96 månader (8 år) av de senaste 14 åren

• Du ska ha arbetat minst 12 av de senaste 24 månaderna

• Du måste studera på minst 20 procent

Centrala studiestödsnämnden (CSN) får varje år en budget för omställningsstudiestödet. När den är slut kan inte fler få omställningsstudiestöd. För 2023 beräknas budgeten räcka till 8 800 personer, fördelat på de två ansökningsperioderna.

(källa: CSN)

Här är några av de medier som uppmärksammat rapporten: 

Till toppen