Sveriges Ingenjörer
Nyheter 1 april 2023

Nominera nu till förbundsstyrelsen

Varje år kan du som är medlem tipsa valberedningen om medlemmar som skulle kunna passa i förbundets styrelse. 2023 är det fem ledamöter som ska tillsättas.

Vikten av bredd

Önskvärt är att förbundsstyrelsens ledamöter består av män och kvinnor som speglar medlemmarnas bredd av bakgrund, utbildning och sektor.

Uppdraget

Förbundsstyrelsen arbetar framåtblickande och genomför beslut som fattas av Ingenjörsfullmäktige. Förbundsstyrelsen består av 15 ledamöter varav två är teknologer. De leder arbetet i förbundet genom att bland annat sätta strategiska mål och följa upp resultat.

Vem kan du nominera?

Personen måste vara yrkesverksam och medlem i Sveriges Ingenjörer. Erfarenhet av fackligt arbete är ett plus och det spelar ingen roll om det är lokalt, på distriktsnivå eller centralt. 

Du kan tyvärr inte nominera dig själv, men kanske kommer du att tänka på någon annan som skulle passa bra. Fram till den 30 april kan du nominera en eller flera personer.

Till toppen