Sveriges Ingenjörer

Nytt kollektivavtal för IT-sektorn

Ingenjörer inom IT-sektorn har fått ett nytt avtal. Avtalet ger höjda löner och bättre pension.

Det nya avtalet med TechSverige är tvåårigt och sträcker sig från 1 april 2023 till 31 mars 2025. Det berör drygt 5 500 av Sveriges Ingenjörers medlemmar.

Intentionen i avtalet är att de lokala parterna sa komma överens om löneökningarna för TechSverige på varje arbetsplats. Lönerna ska bestämmas utifrån företagens ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar. Om parterna inte kan komma överens ökas lönesumman med 4,1 procent från 1 april 2023 och 3,1 procent under 2024.

Utöver ökningarna sker en höjning av flexpensionen med ytterligare 0,2 procent från den 1 april 2024.

Till toppen