Sveriges Ingenjörer
Avtalsrörelse 20 april 2023

Nytt kollektivavtal tecknat för telekomsektorn

Det nya avtalet ger ingenjörer inom telekomsektorn höjda löner och bättre pension.

Det nya avtalet med TechSverige sträcker sig över två år och gäller från den 1 april 2023 till den 31 mars 2025.

Utöver löneökningarna sker en höjning av flexpensionen med ytterligare 0,2 procent från den 1 april 2024. Avsättningar till flexpension görs enligt tidigare fastslagen princip med ett års eftersläpning i förhållande till industrins avtal.

Intentionen i avtalet är att de lokala parterna ska komma överens om löneökningarna på varje arbetsplats. Lönerna ska bestämmas utifrån företagens ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar. Om parterna inte kan komma överens ökas lönesumman med 4,1 procent från 1 april 2023 och 3,1 procent under 2024.

Till toppen