Sveriges Ingenjörer
Nyheter

Lönsamt för ingenjörer att byta jobb

Ingenjörernas löner i privat sektor steg 2022 snabbare än de gjort på tio år. Uppgången förklaras till stor del av att rekordmånga bytte jobb under förra året. Det visar Sveriges Ingenjörers nya lönestatistik.

Medellönen för hela ingenjörsgruppen var under förra året 57 200 kronor, men varierar samtidigt mellan civilingenjörer och högskoleingenjörer. Civilingenjörer tjänar i genomsnitt 59 400 kronor och högskoleingenjörer 50 700 kronor. Med chefer och företagsledare undantagna landar medellönen för alla på 52 400 kronor. Chefer och företagsledare hade förra året en genomsnittslön på 78 100 kronor.

– Ingenjörernas löneutveckling under fjolåret var den högsta på tio år. Det har varit lätt att byta jobb och företagen har varit beredda att betala bra för ingenjörernas höga kompetens, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef Sveriges Ingenjörer.

De individuella löneökningarna för ingenjörer i privat sektor var 2022 i genomsnitt 6,9 procent. Det är betydligt högre än de 5 procent som varit snittet under perioden 2013–2021. I den offentliga sektorn syns inte lika höga ökningar; där ligger de individuella löneökningarna på 3,9 procent, vilket är nära genomsnittet under samma period. Var fjärde ingenjör, 25 procent, i den privata sektorn bytte jobb externt eller internt i sitt företag förra året.

– Ett arbetsbyte ger oftast en högre löneökning jämfört med att stanna kvar på samma position, och är därför en av de viktigaste förklaringarna till att lönerna steg så snabbt under fjolåret, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef Sveriges Ingenjörer.

Det har varit lätt att byta jobb och företagen har varit beredda att betala bra för ingenjörernas höga kompetens

Camilla Frankelius

Förhandlingschef

Att byta jobb gör att lönen ökar snabbt i unga år. Även de erfarna ingenjörerna får lönepåslag som oftast ger individen mer än dubbelt så hög löneökning i procent än de som inte bytte arbete eller arbetsgivare

I de yngsta åldersgrupperna fick de som bytte jobb förra året individuella löneökningar på 15–16 procent, medan de som inte bytte landade mellan 7 och 9 procent i genomsnitt. En ingenjör i åldersgruppen 50–54 år som bytte jobb fick 2022 en genomsnittsökning på 8 procent medan de som stannade kvar på samma jobb fick knappt 4 procent.

– Arbetsmarknaden för ingenjörer är och har varit mycket god under året, och arbetslösheten ligger fortfarande under en procent, säger Camilla Frankelius.

Mer om lönestatistiken

Vad tjänar ingenjörerna?

Medellön för alla ingenjörer:                       57 200 kronor per månad
Medellön exklusive chefer/företagsledare: 52 400 kr/mån
Medellön för chefer/företagsledare:            78 100 kr/mån
Medellön för högskoleingenjörer:               50 700 kr/mån
Medellön för civilingenjörer:                       59 400 kr/mån

Om lönestatistiken

Löneökningarna redovisas för identiska individer, det vill säga individer som var med i förbundets lönestatistik två efterföljande år. Cirka 70 procent av de som svarar på löneenkäten ett visst år brukar också ha svarat året innan. Alla siffror är tagna ur Sveriges Ingenjörers lönestatistik för åren 2013 till 2022.

Dagens Industri

Var fjärde ingenjör i privat sektor bytte jobb i 2022, något som tyder på en frodig arbetsmarknad menar Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer. "Framtiden ser ljus ut", säger hon.
Ta del av artikeln Yrket där lönerna lyfter snabbare än på länge på Di.se (OBS! Prenumerationsartikel)

Ny Teknik

”Det gäller att arbetsgivare förstår att vårda relationen till en ingenjör när de fått tag på en”, säger förhandlingschef Camilla Frankelius.
Ta del av artikeln Ingenjörslöner - Störst för unga ingenjörer som byter jobb på Nyteknik.se

Computer Sweden

2022 blev ett bra år för ingenjörernas löneutveckling. Och en bidragande orsak var att rekordmånga bytte jobb.
Ta del av artikeln Byta jobb – ett bra trick för att höja lönen på ComputerSweden.idg.se

Byggvärlden

Ingenjörernas löner i privat sektor steg snabbare under 2022 än de gjort på tio år. Det visar Sveriges Ingenjörers nya lönestatistik
Ta del av artikeln Så mycket tjänar ingenjörer på Byggvarlden.se

Till toppen