Sveriges Ingenjörer

Goda löneökningar för ingenjörer trots kärv ekonomi

Trots Sveriges kärva ekonomi med räntehöjningar och hög inflation har ingenjörernas arbetsmarknad varit god. De individuella löneökningarna i privat sektor nådde 6,9 procent 2023 och förväntningarna på löneökning 2024 är därför höga.
Nyheter
2024-04-02

Siffrorna kommer från Sveriges Ingenjörers nya lönestatistik som baseras på den årliga löneenkäten till förbundets medlemmar.

”Ingenjörer förväntar sig reallöneökningar under 2024”

Sveriges Ingenjörers förhandlingschef Camilla Frankelius berättar mer om ingenjörernas löner (2:32 min).

De individuella löneökningarna 2023 ligger på samma nivå som 2022 men det är betydligt högre än genomsnittet för de senaste tio åren. Inom statlig sektor var löneökningarna i genomsnitt 4,3 procent medan de inom de kommunala och regionala sektorerna var 4,4 procent under 2023.

– Utvecklingen av lönerna speglar den höga efterfrågan som finns på ingenjörer och deras kompetens. En avgörande drivkraft är miljö-, energi- och klimatfrågorna, som växer kraftigt i betydelse de kommande åren, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

Att byta jobb lönar sig

Att byta jobb är ett av de bästa sätten att få upp sin lön. I den privata sektorn bytte förra året 22 procent av ingenjörerna jobb, i statlig sektor var det 19 procent och inom den kommunala och regionala sektorn 16 procent. Rörligheten är alltså större i den privata sektorn, men sammantaget ligger andelen som byter arbete på normala nivåer.

Flera stora ingenjörsföretag har hittills under 2024 meddelat att de vill minska antalet anställda, men ännu har det inte satt tydliga spår i arbetslöshetsstatistiken.

– Även om ingenjörer sägs upp så är tiden tills de får ett nytt jobb mycket kort, och därför stiger knappt arbetslösheten. Och att byta arbetsgivare är ofta det bästa sättet att höja sin lön ordentligt

Camilla Frankelius

förhandlingschef

– Även om ingenjörer sägs upp så är tiden tills de får ett nytt jobb mycket kort, och därför stiger knappt arbetslösheten. Och att byta arbetsgivare är ofta det bästa sättet att höja sin lön ordentligt, säger Camilla Frankelius.

Under 2023 fick drygt en fjärdedel av ingenjörerna reallöneökningar, trots att inflationen låg på i genomsnitt 8,5 procent för året. Inflationen har börjat falla under 2024 och Konjunkturinstitutet spår att inflationen för helåret når ned till 2,9 procent. Sveriges Ingenjörers medlemmar förväntar sig dock mycket högre löneökningar än så under årets lönerevision. Nio av tio ingenjörer som tillfrågats i en särskild enkät tror på löneökningar på 3 procent eller mer.

– Det här visar att ingenjörerna har en mycket stark tilltro till att de kommer att få reallöneökningar under året, säger Camilla Frankelius.

Vändningen i ekonomin gör också att det är helt rätt tid att fråga efter mer kompetensutveckling. Arbetsgivarna behöver utveckling och nya produkter inte minst för att kunna ställa om mot en mer hållbar industri.

– Varje ingenjör kan ta upp det under sitt lönesamtal. Ingenjörer är värdefulla för sin arbetsgivare. Ingen vill bli av med nyckelmedarbetare precis innan konjunkturen vänder, konstaterar Camilla Frankelius. 

Ingenjörernas löner 2023

Individuella löneökningar under 2023

Privat sektor: 6,9 procent

Statlig sektor: 4,3 procent

Kommunal och regional sektor: 4,4 procent

Medellön för alla ingenjörer 2023: 59 300 kronor/månad

Rapporten baseras på Sveriges Ingenjörers lönestatistik för åren 2013 till 2023. Löneökningarna redovisas för identiska individer, det vill säga individer som var med i förbundets lönestatistik två efterföljande år. Cirka 70 procent av de som svarar på löneenkäten ett visst år brukar också ha svarat året innan. Medellönen för samtliga ingenjörer 2023 var 59 300 kronor och baseras på ett underlag om 78 700 individer. En mycket stor del av de svarande är verksamma inom den privata sektorn, 86 procent. Motsvarande andelar för statlig och kommunal sektor är 9 respektive 6 procent.

Uppgifterna om förväntningarna på löneökningar under 2024 bygger på underlag från Sveriges Ingenjörers medlemspanel och en enkät utskickad i februari 2024.

Läs mer om det gällande avtalet inom industrin och det så kallade märket

Mer om lönestatistik för dig som ingenjör

 

Hur stor blir löneökningen under 2024?

Hur din löneökning kommer att bli 2024 går inte att svara på. Har du kollektivavtal har du rätt till ett lönesamtal med din chef där du kan påverka din löneutveckling.

Vad innebär märket för min löneutveckling?

Facket förhandlar lokalt om löneutrymmet på arbetsplatsen. Du påverkar din löneutveckling genom att i ditt lönesamtal argumentera och förhandla om den löneutveckling som du tycker motsvarar din måluppfyllnad och prestation. Märket är inte ett tak för din löneutveckling.

Märket gentemot avtalen – hur ska man se på det?

Märket och skrivningarna i avtalen ska ses som en helhet: de kompletterar varandra och balanserar mellan att den enskilde över tid ska få en god löneutveckling samtidigt som Sverige ska kunna behålla sin internationella konkurrenskraft.

Märket är ingen lag, utan just ett riktmärke till hur parterna tillsammans bedömer den totala löneökningskostnaden för hela Sverige – inte för en enskild individ, bransch eller arbetsgivare. Kollektivavtalens löneavtal innehåller grundläggande principer för lönesättning, att det ska utgå från arbetsplatsens marknadsmässiga och ekonomiska förutsättningar och individens måluppfyllnad och prestation.

Till toppen