Sveriges Ingenjörer
Nyheter 2 maj 2023

Hälso­försäkring vid psykisk ohälsa

Det blir allt vanligare att akademiker sjukskriver sig på grund av att de mår psykiskt dåligt. För att göra det lättare för dig att ta hand om dig innan ditt mående påverkar ditt arbetsliv har Akademikerförsäkring tagit fram en ny försäkring.

Känner du dig orolig, stressad, nedstämd eller deprimerad? Närmare hälften av alla längre sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. Genom samtalsterapi kan du få hjälp att ta hand om det som känns tungt, innan det påverkar dig så mycket att du inte kan arbeta.

Nu ingår en hälso­försäkring vid psykisk ohälsa för alla yrkesverksamma medlemmar. Med den här försäkringen kan du få upp till sex kostnadsfria behandlingstillfällen hos en legitimerad psykolog inom Skandias nätverk, om du löper risk för nedsatt arbetsförmåga eller sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa.

Till toppen