Sveriges Ingenjörer
Nyheter

Strejkvarsel inom spårtrafikavtalet

I tisdags 2 maj varslade fackförbundet Seko om strejk inom spårtrafikavtalet. Strejken startar den 11 maj klockan 15.00.

Medlare har nu utsetts för att om möjligt lösa konflikten. Sveriges Ingenjörer vill tillsammans med fackförbundet SRAT vara en part i medlingen, eftersom medlingen ska hantera ett yrkande som Sveriges Ingenjörer och SRAT har gemensamt med Seko. Yrkandet berör schemaläggning och förändringar av lagt schema som har varit en knäckfråga i förhandlingarna.  

Just nu ska medlemmar i Sveriges Ingenjörer fortsätta att arbeta som vanligt med sina ordinarie arbetsuppgifter. Vid strejk ska du som medlem inte överta strejkandes arbetsuppgifter eller arbeta övertid som normalt inte faller på dig.  

Det är viktigt att du som medlem inom spårtrafikavtalet löpande följer och tar del av informationen som kommer från Sveriges Ingenjörer. 

Varsel, strejk och medling

Om du vill veta mer om vad varsel, medling och strejk innebär har Sveriges Ingenjörer samlat svaren på de vanligaste frågorna.   

Läs mer om vad som gäller vid konflikt och strejk

Till toppen