Sveriges Ingenjörer
Opinion 19 juni 2023

Ingenjörer i fokus när skolan reformeras

Matematik spelar roll både för dig och för oss. Därför blir vi så nöjda när vårt tjat får resultat. För ingenjörer är matematiken helt central. Matematiken utgör grunden för att kunna analysera och lösa komplexa problem och därför är goda kunskaper i matematik avgörande för ingenjörsstudenterna. 

Förbundsordförande Ulrika Lindstrand

Samtidigt visar de många avhoppen från ingenjörsutbildningarna att många studenter inte har tillräckliga förkunskaper för att klara sina kurser. I en situation där både näringslivet och offentliga myndigheter efterfrågar fler ingenjörer är det därför nödvändigt att matematiken i grundskolan prioriteras högre.

Efter att vi länge varit droppen som urholkar stenen börjar det nu hända saker.

Häromdagen publicerade Dagens Nyheter en artikel där utbildningsministern och skolministern intervjuades och berättade hur de vill reformera skolan. De presenterade förslag på hur matematikundervisningen ska förbättras och pekar ut att målet med åtgärderna är att få fler duktiga ingenjörer – ingen annan yrkesgrupp pekas ut. Ett av budskapen var att det behövs bättre mattelärare i skolan, bland annat genom förändrad lärarutbildning. När ministrarna kommunicerat sina förslag har de hänvisat till flera av de resultat vi redovisat i de analyser vi tagit fram under senare år.

Sveriges Ingenjörer hade förstås gärna sett att ministrarnas åtgärdslista var längre och mer konkret, men vi ser ändå hur flera av detaljerna i de kommande förslagen stämmer överens med dem vi drivit.

Vi sparar lite av vårt krut till höstens budget, då sanningens minut infinner sig: hur mycket tänker regeringen satsa på matematiken, skolans utjämnande roll, lärarutbildningar, tjejers teknikintresse och spetsutbildningar?

Ihärdighet är en bra egenskap för matematikstudier. Den visar sig gynna även fackförbund som vill lyfta matematikens roll i samhället.

Ulrika Lindstrand,
förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Till toppen