Sveriges Ingenjörer

Statsministern bjöd in arbetsmarknadens parter till Harpsund

Den 1 oktober fyllde Trygghetsöverenskommelsen ett år. Dagen till ära hade Statsminister Ulf Kristersson (M) och arbetsmarknadsminister Johan Pehrsson (L) bjudit in arbetsmarknadens parter för att diskutera läget på den svenska arbetsmarknaden.
Nyheter
2023-10-02
Regeringen mötte parterna för att diskutera den svenska modellen och EU-frågor

Under mötet lyfte Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand viktiga frågor som berör förbundets medlemmar.

Värna den svenska arbetsmarknadsmodellen, även i EU

Den svenska modellen förutsätter att det är parterna på arbetsmarknaden som förhandlar om villkor och löner. Vi vill att regeringen tidigt involverar parterna i alla diskussioner på EU-nivå, som kan leda till förslag som påverkar svensk arbetsmarknad. Det är en fråga om tillit.

Fler ingenjörsstudenter måste slutföra sin utbildning

Enbart hälften av dem som påbörjar en ingenjörsexamen tar examen, vilket är ett slöseri med våra medlemmars tid och kraft, liksom samhällets resurser. Det våra studerandemedlemmar efterlyser är mer lärarledd tid. Regeringens förslag till höjda anslagen till teknikutbildningarna går i rätt riktning. Vi tror att det kommer att behövas ännu mer pengar men oavsett var det absolut nödvändigt att bryta den 30-åriga trenden med minskade anslag.

Fler behöver kunna ta del av omställningsstudiestödet 

Inom vissa områden har efterfrågan på ingenjörer ökat särskilt mycket under de senaste åren. Det gäller till exempel inom AI- och batteriteknik. I detta sammanhang är det avgörande att hanteringen av det nya omställningsstudiestödet förbättras. Utvecklingen går fort och våra medlemmar både vill och behöver utbildningar som gör att deras kunskaper alltid är de senast tillgängliga.

Mycket att vinna på att behålla de seniora medarbetarna

Alltför många ingenjörer lämnar arbetsmarknaden för tidigt. Det måste bli mer attraktivt att stanna kvar i arbetslivet för människor med en kompetens som efterfrågas brett. Det här är ett gemensamt ansvar för regeringen och arbetsgivarna. Regeringen har tagit steg med jobbskatteavdrag för äldre. Samtidigt efterlyser vi att även arbetsgivarna gör sin del. Vi ser att löneutvecklingen stannar av nästan helt innan våra medlemmar fyller 60.

Arbetskraftinvandring är positivt för svensk konkurrenskraft

Sveriges Ingenjörer har en positiv syn på arbetskraftsinvandring. Våra medlemmar ser att arbetskraftsmigranterna bidrar med nödvändig kompetens. Men självklart ska svenska löner och villkor gälla, det kan dock inte garanteras med dagens system. Då krävs kostsam handläggning för att försöka säkerställa detta. Nu ska ett nytt system tas fram. Vi menar att företag som har kollektivavtal bör kunna få snabbare handläggning, eftersom kollektivavtal säkerställer svenska villkor och löner utan att det krävs kostsam handläggning.

Till toppen