Sveriges Ingenjörer

Fokus på framtidens industri när Ingenjörsfullmäktige inleddes

Hur kan Sverige behålla sin position som en ledande industrination år 2040? Det var temat för panelsamtalet med vår förbundsordförande Ulrika Lindstrand, Pontus Braunerhjelm, professor i nationalekonomi vid KTH, Daniel Westlén, statssekreterare hos klimat och miljöministern, samt Christian Levin vd på Scania och Börje Ekholm vd på Ericsson.
Nyheter
2023-11-19

Panelsamtalet blev en intressant och inspirerande inledning på fullmäktige, och gav en inblick i hur politik, industri och akademi kan arbeta för att svensk industri ska hålla sin starka position. Vid samtalet fördes diskussioner om vilka utmaningar och möjligheter som finns för att Sverige ska fortsätta att vara en framgångsrik industrination även år 2040, samt vilken roll ingenjörerna har i den processen.

Styrkan i Sverige som industriland är att vi har ett arbetsklimat som präglas av goda relationer mellan arbetsmarknadens parter. Både Christian Levin och Börje Ekholm berättade att de ser den svenska modellen som en styrka. 

Panelen var enig i att mer behöver göras inom utbildning, kompetensutveckling och forskning. Statssekreterare Daniel Westlén berättade om regeringens satsningar på ingenjörsutbildningarna, satsningar som välkomnades av övriga panelen och publiken. För att ta det ett steg längre efterfrågade Börje Ekholm att forskningens andel av BNP borde uppgå till 5%, vilket är en rejäl ökning från dagens nivåer. 

Vi vet inte vilka framtidens utmaningar blir – men ingenjören lär spela en viktig roll i att lösa dem. Därför behöver Sverige fortsatt ha världsledande ingenjörer. 
 
Vi riktar ett stort tack till panellisterna för deras deltagande under Ingenjörsfullmäktige! 

Panelen bestod av:

  • Ulrika Lindstrand, ordförande för Sveriges Ingenjörer
  • Pontus Braunerhjelm, professor i nationalekonomi vid KTH
  • Börje Ekholm, vd på Ericsson
  • Christian Levin, vd på Scania  
  • Daniel Westlén, statssekreterare hos klimat- och miljöministern

Samtalet modererades av Johan Kreicbergs, chefsekonom på Sveriges Ingenjörer. 

Panelsamtalet kommer att sändas på SVT Forum. Vi återkommer om tid för sändning av samtalet. 

Till toppen