Sveriges Ingenjörer

Vi välkomnar Klarna och andra IT-, och techföretag till svenska modellen

Med det kollektivavtal som nu tecknats kommer anställda på Klarna bland annat ha rätt att organisera sig på arbetsplatsen, vara med och påverka i frågor som rör till exempel arbetsvillkor, förmåner och omorganisationer och rätt att i god tid få besked om beslut. Klarna går nu i bräschen för andra techjättar i Sverige som saknar kollektivavtal såsom Spotify och Tesla.
Opinion
2023-11-20

I samband med att avtalet skrevs under på Klarna uttalade sig Sebastian Siemiatkowski, medgrundare och vd:

”Jag är övertygad om att vi kommer att dra nytta av det här avtalet och att Klarna kan bidra till att göra den svenska modellen starkare från insidan.”  

Och vi håller med Sebastian Siemiatkowski. Klarna kommer att bidra till att den svenska modellen blir starkare och än mer framgångsrik, och så även Klarna. Tacka medlemmarna på Klarna för det! 

Camilla Frankelius, förhandlingschef för Sveriges Ingenjörer.

Svenska modellen bygger på ett fackligt medlemskap – i med- och motgång

Den svenska modellen bygger på synen att arbetstagare och arbetsgivare tillsammans skapar en bättre arbetsplats, ökad lönsamhet och ett hållbart arbetsliv. Att alla fyller en viktig plats, har perspektiv och kompetens som är värd att lyssna på och uppmärksamma. Kollektivavtalet sätter ramarna för hur alla dessa viktiga frågor ska diskuteras, så att de anställda inte bara i teorin - och i medgång - har möjlighet att göra sina röster hörda i frågor som berör många på en arbetsplats.

Den svenska modellen har lönat sig för Sverige, arbetstagarna och inte minst för arbetsgivarna. Sveriges har en stabilare arbetsmarknad med färre strejkdagar än många andra jämförbara länder, vi har en god välfärd och ett över tid lönsamt näringsliv.

För många medlemmar är Sveriges Ingenjörers inkomstförsäkring, liksom många andra fina förmåner som lönestatisk och försäkringar ett viktigt skäl till att vara medlem. I medgång när det går bra för arbetsgivaren, arbetet rullar på och samarbetet är smidigt då känns ett fackligt medlemskap som en försäkring, som aldrig behöver utnyttjas.  

Ibland kan det hända oväntade situationer på arbetet och du behöver någon vid din sida. Vi företräder dig med våra experter i arbetsrätt, juridik och förhandlingskunskap. Det kan handla om alltifrån anställningsvillkor till din rätt till ersättning för en uppfinning eller en uppsägningssituation.  

Och att vara medlem i ett fackförbund innebär också att gemensamt stå upp för svenska modellen när det behövs genom att aktivt stödja att kollektivavtal tecknas av arbetsgivarna. Det är mycket ovanligt att Sveriges Ingenjörer behöver ta till varsel för att nå framgång. Men ibland blir det nödvändigt, som i fallet med Klarna. Det kan kännas obekvämt i stunden, men vi vet av erfarenhet att våra medlemmar i långa loppet vinner på att organisera sig, i med- och motgång. 

Camilla Frankelius
Förhandlingschef, Sveriges Ingenjörer

 

Till toppen