Sveriges Ingenjörer
Bild från Ingenjörsfullmäktige 2023 i Västerås.

Ingenjörsfullmäktige 2023 i korthet

Årets Ingenjörsfullmäktige är avslutat och i och med det har fullmäktigeledamöterna beslutat om förbundets verksamhet och riktning för 2024.
Nyheter
2023-11-21

Ingenjörsfullmäktige inleddes med ett panelsamtal där förbundsordförande Ulrika Lindstrand deltog tillsammans med Pontus Braunerhjelm, professor i nationalekonomi vid KTH, Daniel Westlén, statssekreterare hos klimat och miljöministern, Christian Levin vd på Scania och Börje Ekholm vd på Ericsson.

Under tisdagen tog Ingenjörsfullmäktige beslut om ett helt nytt industripolitiskt program. Programmet innehåller bland annat åsikter om infrastruktur, kompetensförsörjning, forskning, utveckling och innovation, grön omställning och cirkulär ekonomi samt svensk industri i ett förändrat geopolitiskt läge.

Dessutom togs beslut om ett uppdaterat inkomstpolitiskt program.  

Ingenjörsfullmäktige har beslutat om inriktningen i två av de viktigaste politiska programmen för våra medlemmar: industripolitik och inkomstpolitik. Ingenjörerna spelar en avgörande roll för Sveriges gröna omställning och framtiden för svensk exportindustri, då krävs både industripolitik och en inkomstpolitik som gynnar våra medlemmar och framtida ingenjörer.

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Under mötet fick fem ledamöter i Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse förnyat förtroende. Tara Kadir, Högskolan i Halmstad och Josefin Rojas Vazquez, Mälardalens Universitet valdes till nya teknologrepresentanter i förbundsstyrelsen.

Dessutom delades förbundets förtjänsttecken ut till Richard Malmborg, Ulf Grönberg och Åke Holmqvist.

Här presenteras i korthet några av de övriga beslut som fattades:

  • Beslut om oförändrad medlemsavgift för samtliga medlemskategorier för verksamhetsåret 2024. Medlemsavgiften är därmed oförändrad sedan 2017.
  • Beslut om att motioner behandlas varje ojämnt år från och med 2026-01-01 (istället för som nu varje jämnt år).
  • Beslut om justering i valordningen avseende bland annat ökad flexibilitet kring genomförandeperiod.

Till toppen