Sveriges Ingenjörer

Mattetappet måste vändas

Sveriges Ingenjörer är oroat över att matteresultaten bland svenska 15-åringar sjunker. Enligt den PISA-undersökning som nyss släpptes ligger Sverige fortfarande över OECD-snittet i matematik men har tappat sedan 2018.
Opinion
2023-12-05

Resultaten faller visserligen generellt i de deltagande länderna, vilket enligt Skolverket kan förklaras av pandemin. Men riktigt bekymmersamt är att spridningen i resultat har ökat, att färre presterar på en hög nivå och att avsevärt fler ligger på en låg nivå.

Sjunkande matteresultat är ett hot mot Sveriges framtida konkurrenskraft och innovationsförmåga, särskilt om fler ska kunna studera inom STEM (science, technology, engineering and mathematics).

Matematik är grunden för all teknisk utveckling och det är bland eleverna med goda kunskaper i matematik som framtidens ingenjörer återfinns. 

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer
Idag är det bara hälften av studenterna på ingenjörsprogrammen som når sin examen och en majoritet av studenterna som hoppar av gör det med hänvisning till att de inte klarar matten

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande

– Vi måste ge eleverna en stabil och lustfylld grund i matematik och det måste ske redan när barnen är små. Det räcker inte att lappa och laga i dörren till högskolan, säger Ulrika Lindstrand. 

Regeringen har nyligen aviserat att den har för avsikt att ta fram en STEM-strategi. Här ryms bland annat tidiga insatser för ökade kunskaper i matematik.

Det är bra, men det är viktigt att strategin är långsiktig och samordnad över hela utbildningssystemet. Kortsiktiga insatser som att plötsligt försöka ta in fler nybörjare på ingenjörsutbildningarna har inte varit framgångsrika.  

– Förhastade åtgärder för att försöka uppnå snabba resultat måste undvikas. Det som behövs är en hållbar strategi som verkligen gör skillnad och fokus måste ligga på mattekunskaperna, avslutar Ulrika Lindstrand. 

Till toppen