Sveriges Ingenjörer
Foto: Tomas Bergman

Ingenjörsstudenter i Luleå får stipendier

Tolv studenter får 50 000 kronor vardera för att utveckla sina examensprojekt inom grön omställning. Stipendierna är resultatet av ett strategiskt samarbetsavtal mellan Sveriges Ingenjörer och Luleå tekniska universitet.
Nyheter
2023-12-11
Stipendiater på bild från vänster bakre raden: Georgis David, Alyssa Göransson, Lisa Gren, Emanuel Ehrlin, Mira Kagre, sittandes från vänster: Wilma Matthias, Carl Bergstrand, längst fram från vänster: Henrik Wittberg, Sofia Näsström, Patricia Dahlfors. Stipendiaterna Vighnesh Nadukkandy Pradeep och Abdullah Abu Alalaya saknas på bilden. Foto: Tomas Bergman

De tolv studenterna som får stipendium från Miljöfonden har planer på examensjobb som bedöms ha särskilt stor vetenskaplig potential och möjlighet till praktisk tillämpning. Intresset för stipendierna har varit stort bland ingenjörsstudenterna i Luleå.

– Jag är glad att vi genom detta samarbete kan ge en extra finansiell stöttning till de examensprojekt som bidrar till lösningar för den gröna omställningen. Innovationsförmågan hos nya generationer ingenjörer visar vägen mot en mer hållbar morgondag och lägger grunden för framtida arbetstillfällen, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer och ordförande för Miljöfonden.

Projekt för grön omställning

Bland de examensjobb som nu premieras bland ingenjörsstudenter på Luleå tekniska universitet, finns en rad intressanta projekt.

Ett av dessa görs i samarbete med Luleå Energi som ska ställa om sin fjärrvärmeproduktion till fossilfri produktion. Exjobbet kommer att undersöka hur de nya, gröna, industrietableringarna på Svartöns industriområde i Luleå kan integreras i det existerande fjärrvärmenätet och hur nätet samt resterande hetvattencentraler ute på nätet ska anpassas för att kunna samspela med de intermittenta restenergierna från Svartön.

Ett annat projekt handlar om att transformera plast till något nyttigt, ytterligare ett om att bygga mer hållbart som privatperson. Dessutom ska ett examensjobb som görs i samarbete med Nordic Strategy Partners bidra till utvecklingen av en helt ny tjänst inom rymd- och gruvindustrin för att förhindra storskaliga naturkatastrofer från gruvavfallsdammar. Examensarbetet är en viktig del i utvecklingen och lanseringen av en helt ny tjänst som för första gången även använder satelliter för att övervaka och hantera dessa gruvavfallsdammar som kan täcka områden på tiotals kvadratkilometer. Detta är något helt nytt och efterfrågat inom gruvindustrin och kommer att vara den första tjänsten i världen som kombinerar satelliter, drönare och marksensorer för ändamålet med hjälp av analyser av AI och maskininlärning.

De som tilldelats stipendierna är studenter inom Luleå tekniska universitets civilingenjörsprogram. Studenterna får ett särskilt stöd ifrån Luleå universitets Artic Business inkubator för att öka möjligheterna till praktisk tillämpning efter examensperiodens slut på försommaren 2024.

Detta är Miljöfonden

Sveriges Ingenjörer förvaltar Stiftelsen Sveriges Ingenjörers Miljöfond (Miljöfonden) med årliga anslag från Swedbanks Humanfond. Stiftelsens ändamål är att främja projekt som syftar till att förbättra den fysiska miljön i Sverige och dess närområde. Sökande som är medlem i Sveriges Ingenjörer har företräde.

Samarbetet om riktade stipendier till examensprojekt av ingenjörsstudenter mellan Luleå tekniska universitet och Sveriges Ingenjörer, löper under tre år och omfattar totalt 1,5 miljon kronor. Nästa tillfälle att söka stipendiet är den 1 oktober till 10 november 2024.

Till toppen