Sveriges Ingenjörer

Förändringar i dina försäkringar

Från och med 1 januari 2024 gäller nya villkor för tilläggsförsäkringarna Tid och Lön. Dessutom samlar vi från årsskiftet alla företagsförsäkringar under ett tak.
Nyheter
2023-12-14

Förändringar i tilläggsförsäkringarna

Från och med den 1 januari 2024 sänks kvalificeringstiden på Tilläggsförsäkringar Tid och Lön ifrån 18 till 12 månader.   

Tilläggsförsäkring tid 
Taket höjs från 80 000 till 100 000 kronor. Dessutom ändras intervallen för försäkrad inkomst från 1 000 till 10 000 kronor. Ny premie för 2024 ser du i försäkringsbrevet som Folksam skickat ut. 

Tilläggsförsäkring lön
Ny premie för 2024 ser du i försäkringsbeskedet som du fått av Folksam. 

Frågor?
Vänligen kontakta Folksams kundservice direkt via telefonnummer 0770-78 20 50 eller e-post kundservice@inkomstforsakring.com. 

Förändringar för företagare 

Företagsförsäkringarna samlas från årsskiftet under ett tak, genom vår försäkringsförmedlare Akademikerförsäkring. De förhandlar direkt med försäkringsbolagen för att kunna erbjuda förmånliga försäkringar till alla våra medlemmar och erbjuder även rådgivning utifrån din livssituation. 

Förändringarna innebär därmed att vi avslutar samarbetet med If från och med årsskiftet. Du som redan är kund eller tecknar försäkring innan 31/12 hos If kommer att behålla dina rabatter och förmåner tills vidare även efter avslutat samarbete. 

Kontakt Akademikerförsäkring: Kundservice 0771-111 999  

Kontakt If: Kundservice 0771-56 00 00  

Till toppen