Sveriges Ingenjörer

Avtalsförhandlingar inledda med Sobona

Nästan 1 800 medlemmar i Sveriges Ingenjörer omfattas när avtalen med Sobona, de kommunala bolagens arbetsgivarorganisation ska omförhandlas under första kvartalen 2024. Avtalsförhandlingarna gäller branscherna; Energi, Vatten och miljö, Fastigheter, Flygplatser, samt Besöksnäring och kulturarv.
Avtalsrörelse
2024-01-17

– Ingenjörer bygger och utvecklar välfärdens infrastruktur och säkerställer att elförsörjning, vatten, avlopp och den avancerade tekniska utrustningen i dessa verksamheter fungerar. Därför behöver de kommunala bolagen kunna rekrytera och behålla ingenjörer som yrkesgrupp, säger Andreas Nyström, förhandlingschef offentlig sektor vid Sveriges Ingenjörer.

– Attraktiva villkor är viktiga krav för oss, och kompetensförsörjningen är särskilt viktigt i det oroliga omvärldsläge vi befinner oss i. Den civila infrastrukturen och dess resiliens är en prioriterad fråga politiskt och bör därför satsas på. Det samma gäller för den gröna omställningen som kräver fler ingenjörer. Det blir tufft för de kommunala bolagen att bidra till att ställa om samhället i klimatvänlig riktning om inte både ersättningar och villkor förbättras kraftigt, särskilt för erfarna ingenjörer, säger Andreas Nyström. 

AkademikerAlliansen yrkar därför:

  • Bättre löneavtal med större inflytande för lokala parter
  • Uppräkning av villkoren i avtalen för att följa märket inom industri och andra tecknade avtal
  • Anpassning av bestämmelser för arbetstidsförläggning till gällande lagstiftning
  • Ökat inflytande över de egna villkoren för anställda
  • Tryggare anställningsform för provanställda
  • Förbättrade villkor vid föräldraledighet
  • Samt ett antal mer specifika yrkanden för respektive branschöverenskommelse

Höjda löner krävs om myndigheter vill slåss om ingenjörers kompetens

Om lönenivån för ingenjörer på svenska myndigheter halkar efter ytterligare jämfört med det privata näringslivet, riskeras hela den svenska industrins gröna omställning, skriver Sveriges Ingenjörers Andreas Nyström och Johan Kreicbergs. 

Läs  debattartikeln här.

Fakta: Sobona

Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Sobona har 1 100 medlemsföretag med 100 000 medarbetare inom 11 branscher. Deras övergripande uppdrag är att teckna kollektivavtal, stödja medlemsföretagen i arbetsgivarfrågor och opinionsbilda.

Läs här för mer information

Till toppen