Sveriges Ingenjörer
Nyheter 13 oktober 2020

Förlängd avtalsperiod beror av avtalets innehåll

Sveriges Ingenjörer har tillsammans med Facken inom industrin svarat på den avtalsskiss som de opartiska ordförandena lämnat till industrins parter på måndagen. Facken inom industrin är berett att förhandla vidare om ett nytt avtal under förutsättning att löneökningarna är de rätta och att det finns med ytterligare avsättningar till deltidspension eller flexpension.

Utgångspunkten för Facken inom industrins avtalskrav är ett ettårigt avtal. Kraven är ställda från den första april 2020. Den översiktliga skissen från opartiska ordförande (Opo) har som inriktning att parterna träffar ett 29 månader långt avtal.

Fackförbunden inom Facken inom industrin är beredda att träffa ett längre avtal, förutsatt att löneökningarna är de rätta, att det finns med ytterligare avsättningar till arbetstidsförkortning — deltidspension eller flexpension, en låglönesatsning på de avtalsområden där detta krav finns med samt vab-utfyllnad på de avtalsområden där kravet finns. Dessa reservationer gäller oavsett avtalsperiodens längd. Eftersom förhandlingarna om ett nytt avtal pausades från 1 april, måste perioden mellan 1 april till 31 oktober 2020 kompenseras.

Facken inom industrin konstaterar att arbetsgivarna på ett antal avtalsområden vidhåller långtgående krav på försämringar av gällande avtal. En förutsättning för ett avtal, oavsett avtalsperiodens längd, är att dessa förslag inte finns med i en kommande hemställan.

Om Facken inom industrin

Facken inom industrin är ett samarbete mellan fackförbund som organiserar anställda inom industrin. Sveriges Ingenjörer ingår i Facken inom industrin tillsammans med är GS-facket, ­Livsmedelsarbetareförbundet, IF Metall och Unionen. När förbunden agerar gemensamt gör de det under namnet Facken inom industrin.

Facken inom industrin har tillsammans med arbetsgivarorganisationer inom industrin undertecknat Industriavtalet.

Läs mer om samarbetet på Facketinomindustrin.se

Till toppen