Sveriges Ingenjörer
Aktuellt Nyheter 30 mars 2022

Lönerna för ingenjörer varierar kraftigt i landet

De bäst betalda ingenjörerna bor i Stockholms län och de sämst betalda i de nordligaste länen i Sverige. Det visar förbundets nya lönestatistik. 

Ingenjörerna har stora möjligheter att välja mellan olika jobb just nu. Många arbetsgivare behöver därför se över sina villkor och lönenivåer för att kunna behålla den kompetens de behöver för att utveckla sin verksamhet på sikt.

Camilla Frankelius

förhandlingschef, Sveriges Ingenjörer

Hela 24 procent skiljer sig mellan länet med högst lön (Stockholm - 56 900 kronor) jämfört med det som har lägst medellön (Västerbotten - 45 900 kronor) för civilingenjörer. För högskoleingenjörer uppgår skillnaden till 21 procent mellan den högsta medellönen (Stockholm - 50 500 kronor) och den lägsta (Jämtland - 41 600 kronor). 

Trots det osäkra världsläget är arbetsmarknaden mycket god för ingenjörer. Efterfrågan på ingenjörskompetens är stor i hela Sverige. Digitaliseringen, omställningen till ett hållbart samhälle och de nya industrietableringarna i norra Sverige är starkt bidragande orsaker. Arbetslösheten bland ingenjörer är på de lägsta nivåerna på tio år. Förutom goda villkor och bra lön ställer det stora krav på arbetsgivarna att erbjuda bra kompetensutveckling för att kunna behålla sina duktiga ingenjöre

Med en låg arbetslöshet bland ingenjörer så finns det inte många ingenjörer att anställa direkt, utan det handlar om att erbjuda intressanta jobb och goda villkor för att locka till sig kompetent arbetskraft.

Camilla Frankelius

förhandlingschef, Sverige Ingenjörer

Trots tillväxten av nya jobbtillfällen i norra Sverige flyttar fortfarande många ingenjörer söderut efter examen. Där blir de sedan kvar.

Att byta jobb är för många ett säkert sätt att få upp sin lön. Nya arbetssätt har gjort det ännu enklare än tidigare. Det ökade distansarbetet för med sig att många ingenjörer inte ens måste flytta för att ta ett bättre betalt jobb någon annanstans. 

 • Stockholm: 56 900 kronor
 • Halland: 55 000 kronor
 • Södermanland: 52 300 kronor
 • Skåne: 52 000 kronor
 • Västmanland: 51 500 kronor
 • Gävleborg: 51 400 kronor
 • Västra Götaland: 51 000 kronor
 • Dalarna: 51 100 kronor
 • Örebro län: 50 300 kronor
 • Uppsala län: 50 200 kronor
 • Jönköpings län: 50 200 kronor
 • Kronobergs län: 50 200 kronor
 • Blekinge: 49 200 kronor
 • Kalmar län: 48 900 kronor
 • Värmlands län: 48 900 kronor
 • Östergötland: 48 800 kronor
 • Västernorrland: 48 300 kronor
 • Gotland: 48 100 kronor
 • Jämtland: 47 800 kronor
 • Norrbotten: 47 200 kronor
 • Västerbotten: 45 900 kronor
 • Stockholms län: 50 500 kronor
 • Södermanland: 48 000 kronor
 • Skåne: 47 600 kronor
 • Västmanland: 46 600 kronor
 • Blekinge: 46 400 kronor
 • Västra Götaland: 46 100 kronor
 • Uppsala: 46 000 kronor
 • Halland: 45 500 kronor
 • Kalmar: 44 400 kronor
 • Gävleborg: 44 300 kronor
 • Östergötland: 44 200 kronor
 • Västernorrland: 44 000 kronor
 • Norrbotten: 44 000 kronor
 • Gotland: 43 900 kronor
 • Örebro län: 43 600 kronor
 • Dalarna: 43 500 kronor
 • Värmland: 43 400 kronor
 • Västerbotten: 43 000 kronor
 • Kronoberg 42 700 kronor
 • Jönköpings län: 42 400 kronor
 • Jämtland: 41 600 kronor

Fler olika medier uppmärksammar förbundets statistiken över ingenjörernas länsvis löner.

NSD/Norrbottens-Kuriren

P4 Norrbotten 

Karlskoga tidning

 • Enligt ny statistik sammanställd av fackförbundet Sveriges ingenjörer, ligger Örebro län på plats 15 av 21 när det kommer till lönerna för högskoleingenjörer, skriver Sveriges Ingenjörer i ett pressmeddelande: Ingenjörer i Örebro län tjänar sämre än i andra län på KT-kuriren.se

P4 Malmöhus & P4 Kristianstad

 • Skånska ingenjörer tjänar sämre än till exempel de halländska det visar ny statistik från Sveriges ingenjörer för Civilingenjörer i Halland ligger medellönen på 55000 kr och i Skåne på 52000: i Nyheter Malmöhus 13.30-sändning 30/3 i SR P4 Malmöhus 
 • Speaker Skånska ingenjörer tjänar sämre än till exempel de halländska det visar ny statistik från Sveriges ingenjörer för civilingenjörer i Halland som ligger medellönen 55000 kr och i Skåne är medellönen på 52 000 kronornyhetssändning 17.30 30/3 i SR P4 Kristianstad

P4 Dalarna

 • I löneligan för högskoleingenjör placerar sig  Dalarna bland de sämre,  på plats 16 av 21 Det visar en ny lönestatistik från fackförbundet Sveriges ingenjörer och fackförbundet menar att många arbetsgivare nu behöver service lönenivåer för att kunna behålla den kompetens de behöver: i Dalanytts 13.30-sändning 30/3 i SR P4 Dalarna

P4 Blekinge

 • Ny statistik från Sveriges Ingenjörer visar att Blekinges civilingenjörer har en medellön på 49200 kr och det är drygt 13 procent lägre än i Stockholm där medellönen är högst i landet. 56 900 tjänar man där: i nyhetssändning 4 april  i Morgon i P4 BlekingeU

Dagens Vimmerby

 • Arbetslösheten är lägre än på tio år bland landets ingenjörer. Det är ett guldläge för dem att hitta arbete. Men hur placerar sig Kalmar läns snittlön för ingenjörer, mot de allra högsta i landet?: Så ser lönerna ut för länets ingenjörer kontra riket på DagensVimmerby.se

Uppsalatidningen

 • Uppsala lön placerar sig i mitten av löneligan för ingenjörer i Sverige. De bäst betalda ingenjörerna bor i Stockholm och de sämst betalda i de nordligaste länen. (…) Det visar nya lönestatistik från Sveriges Ingenjörer: Så mycket tjänar länets ingenjörer på Uppsala tidningen (e-tidning)

Kvalitetsmagasinet

 • Många arbetsgivare måste se över sina villkor och lönenivåer för att kunna behålla den kompetens de behöver för att utveckla sin verksamhet på sikt", säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer: Ingenjörslönerna varierar kraftigt mellan norr och söder på Kvalitetsmagasinet.se

Svensk Verkstad

Evertiq.se

 

Till toppen