Sveriges Ingenjörer
Opinion 22 september 2023

När tjat ger resultat

Årets satsningar på ingenjörer i budgeten har inte kommit av sig själva. Den nakna sanningen är att tjat ger resultat. Och det är vi stolta över.

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Under flera års tid har Sveriges Ingenjörer envetet tagit fram fakta och argument i frågor som rör högskolornas utbildning, tjejers teknikintresse och matematikens betydelse i grundskola och gymnasium. Vi har funnit brister och idéer till förbättring nästan överallt där vi letat.

I grundskolan har vi inte sett matematikkunskaperna förbättras. På gymnasiet har vi identifierat tendensen att unga kvinnor väljer bort ingenjörsutbildningar och att de tekniska programmen mycket ofta inte ens ger behörighet till ingenjörsutbildningar.

Samtidigt visar de många avhoppen från ingenjörsutbildningarna att många studenter inte har tillräckliga förkunskaper för att klara sina kurser. En annan undersökning vi tog fram visade att kostnaden för en ingenjörsstudent i dag bara är 60 procent av vad den var på 1990-talet. Dessutom har studenterna i dag bara hälften så många lärarledda timmar som i flera andra europeiska länder.

Det här är fakta som sätter avtryck. Under våren och försommaren märkte vi att tonen blev en annan i kontakterna med beslutsfattare. Det började bli lättare för oss att få gehör för en beskrivning av verkligheten, där ingenjörers kompetens spelar en avgörande roll för hur Sverige ska utvecklas. Vi såg hur andra lyfte de resultat vi redovisat i analyser under senare år. Då förstod vi att vi skulle få se en förändring.

I den budget som regeringen nu lägger för 2024 finns flera av våra viktigaste krav med. Det ska bland annat bli högre resurser per student och fler lärarledda timmar. Avgörande för framgång är förstås bra kontakter med våra medlemmar och den styrka som finns i att representera nästan 170 000 ingenjörer.

Men även om vi i dag väljer att se de positiva resultaten av vårt påverkansarbete, kommer vi att fortsätta lyfta en rad frågor där vi hoppas nå samma goda resultat som med satsningarna i den här budgeten. Det är inte svårt att se de mörka molnen vid horisonten för Sveriges ekonomi och för ingenjörernas arbetsplatser.

Ihärdighet är en bra egenskap för den som vill förstå matematik. Samma egenskap visar sig gynna även fackförbund som vill lyfta ingenjörens betydelse för samhället.

Ulrika Lindstrand,
förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

 

Till toppen