Sveriges Ingenjörer
Opinion Debatt 18 februari 2022

Nya pensionsvillkor gör kommuner oattraktiva

Ingenjörer i kommuner och regioner tjänar mindre än ingenjörer i privat sektor – nu försämras också deras pensionsvillkor. Risken ökar därmed att fler väljer bort offentliga arbetsgivare. Det skriver förbundets förhandlingschef för offentlig sektor, på Dagens Samhälles debattsida. 

trax före jul slöts ett avtal med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som sätter nya villkor och nivåer för bland annat tjänstepensionen. Där ingår också ett framåtsyftande kompetens- och omställningsavtal likt det inom privat sektor med anledning av de kommande ändringarna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 

Det finns mycket positivt med de nya avtalen – men också en betydande nackdel. För erfarna och eftertraktade tjänstemän som har haft en förmånsbaserad pension kommer det nya pensionsavtalet innebära flera tusen kronor mindre i pension. Utöver försämrade pensioner för den som hunnit en bit i karriären, har våra kommuner och regioner ett löneläge som är väsentligt lägre än privat sektor. 

Många kommuner och regioner står inför stora tekniska utmaningar. Hela samhällen behöver ställas om för att bli mer hållbara. I Sundsvall byggs en underjordisk anläggning för vattenrening med helt ny teknik. I Kiruna ska en hel stad flyttas och i Sundbyberg ska en komplicerad nedgrävning av järnvägen göras mitt i den trånga stadskärnan. För att allt detta ska kunna genomföras behövs ingenjörer med såväl spetskompetens som tidigare erfarenhet av komplicerade projekt.

Andreas Nyström

förhandlingschef Offentlig sektor Sveriges Ingenjörer

Det finns mycket positivt med de nya avtalen – men också en betydande nackdel. För erfarna och eftertraktade tjänstemän som har haft en förmånsbaserad pension kommer det nya pensionsavtalet innebära flera tusen kronor mindre i pension. Utöver försämrade pensioner för den som hunnit en bit i karriären, har våra kommuner och regioner ett löneläge som är väsentligt lägre än privat sektor. 

Många kommuner och regioner står inför stora tekniska utmaningar. Hela samhällen behöver ställas om för att bli mer hållbara. I Sundsvall byggs en underjordisk anläggning för vattenrening med helt ny teknik. I Kiruna ska en hel stad flyttas och i Sundbyberg ska en komplicerad nedgrävning av järnvägen göras mitt i den trånga stadskärnan. För att allt detta ska kunna genomföras behövs ingenjörer med såväl spetskompetens som tidigare erfarenhet av komplicerade projekt. 

Arbetslösheten bland ingenjörer är den lägsta på tio år. Om kommuner och regioner ska kunna attrahera ingenjörer som hunnit skaffa sig värdefull erfarenhet kommer de behöva erbjuda högre löner när pensionerna för den här gruppen blir sämre. För att klara de utmaningar man står inför måste kommuner och regioner vara attraktiva arbetsgivare som kan konkurrera med privat och statlig sektor när det gäller lön och villkor. 

En genomsnittlig månadslön för en ingenjör i privat sektor är 8000 kronor högre än för en ingenjör som arbetar i kommun eller region.

Andres Nyström

eförhandlingschef Offentlig sektor Sveriges Ingenjörer

Ta Lisa, 45 år, som är civilingenjör i en mellanstor kommun och har en månadslön på 47 500 kronor. Hon har den erfarenhet som är så värdefull för arbetsgivaren när det handlar om att jobba i – och leda – projekt likt de som beskrevs ovan. Valet som Lisa och andra med hennes bakgrund står inför är att välja mellan ett jobb hos en teknikkonsultfirma – eller ta anställning hos kommunen och arbeta i samma projekt. 

Det finns mycket positivt med att vara anställd hos kommunen, men förutom ofta lägre lön tillkommer nu också lägre tjänstepensionen. Med det nya avtalet skulle ingenjörer som Lisa, om hon tar anställning hos kommunen, förlora 3 000 kronor eller mer (beroende på löneutveckling) per månad i tjänstepension – livet ut.

Kommuner och regioner har mycket att erbjuda medarbetare som väljer att arbeta där; bra och föräldravänliga arbetstider med flexibilitet och goda möjligheter att utvecklas i organisationen som projektledare i stora samhällsviktiga satsningar inom klimat, miljö, elförsörjning och alla de digitala utmaningar som finns inom sjukvården. Lägg därtill fantastiska möjligheter att kompetensutveckla sig under en längre period för att rusta sin framtida karriär – utan krav på att det ska vara en utbildning för sektorn och utan en åldersgräns som i privat sektor.

Många av de arbeten som ingenjörer är med och utför i kommuner och regioner är avgörande för att samhället ska fungera. Vi vill så klart att våra ingenjörsmedlemmar även i framtiden ska välja att jobba i kommuner och regioner där de så väl behövs. Erfarenhet och teknisk kompetens är avgörande för klara välfärdens utmaningar. Vi hoppas att landets kommuner och regioner uppfattar allvaret och ger Lisa och andra i hennes situation ett erbjudande de inte kan motstå.

Andreas Nyström, förhandlingschef Offentlig sektor Sveriges Ingenjörer

 
Till toppen