Sveriges Ingenjörer

Skydd mot komplexa hot belönas med Polhemspriset 2023

Christopher Ahlberg och Staffan Truvé tilldelas Polhemspriset 2023 för sitt analysverktyg som i realtid kan identifiera cyberattacker, oroligheter och potentiella terrordåd med information hämtad enbart från internet.
Nyheter
2023-11-08

Pristagarnas insikt att internet skulle bli en spegling av den verkliga världen och att informationen behövde sorteras för att kunna analyseras gav upphov till företaget Recorded Future 2009 som sedan dess har utvecklats snabbt.

Cyberattacker är idag en del av vardagen för både stater och enskilda företag. Tidigare var syftet ofta att stjäla företagsinformation men ett stort område är nu så kallad ransomware – utpressningsprogram – där förövaren till exempel tar filer som gisslan via kryptering och sedan kräver en lösensumma för att användaren ska återfå kontrollen.

Men hotbilden har numera också vidgats så att geopolitiska händelser, påverkansoperationer och terrordåd kan vara olika sidor av samma attack. Inte minst de senaste årens utveckling visar att de samordnade attackerna växer i antal och gör världen osäkrare.

Christopher Ahlberg och Staffan Truvé tilldelas Polhemspriset 2023. Foto: Recorded Future och IVA
– Att hitta nya innovativa sätt att motarbeta och på ett tidigt stadium förhindra dessa attacker är numera avgörande för hela samhällets säkerhet. Christopher Ahlbergs och Staffan Truvés analysverktyg kan användas för att göra världen lite säkrare.

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande

Kriget i Ukraina är ett exempel på hur olika attacker flätas samman. Recorded Future har under kriget trefaldigat antalet anställda i landet, och förser nu 14 ukrainska myndigheter med underrättelser för att stödja landet mot de ryska hoten.

Pristagarnas teknik bygger på förmågan att samla enorma mängder text, bilder och tekniska data från internet och analysera den med AI-stöd. Recorded Future spårar runt en miljon potentiella måltavlor för hot runt om i världen. Samtidigt följer analysverktyget aktiviteter hos tiotusentals aktörer på internet. Efter sökning på signalord och en språklig bedömning av innehållet – kombinerat med storskalig analys av skadlig kod (malware) och internettrafik – identifieras eventuella kopplingar och risker. Varje dag analyseras tiotals miljoner dokument.

Företaget använder nu även Open AI:s stora språkmodell för att bearbeta hotinformation. Det gör det möjligt att i realtid identifiera oroligheter, attacker och potentiella terrordåd trots att systemet enbart hämtar information från internet.

Recorded Future har 14 år efter grundandet växt till världens största underrättelseföretag med 1 700 kunder i 75 länder.

Om Polhemspriset

Sveriges Ingenjörer delar varje år ut Polhemspriset, som är Sveriges äldsta tekniska utmärkelse. Priset delas ut för teknisk innovation på hög nivå eller för en genialisk lösning av ett tekniskt problem. Innovationen ska finnas tillgänglig på den öppna marknaden och vara konkurrenskraftig.

Pristagare belönas med 250 000 kronor och Polhemsmedaljen i guld.
Bland tidigare pristagare märks bl.a. Baltzar von Platen och Carl Munthers för kylskåpet (1925), Håkan Lans för GPS (1995), Petra Wadström för vattenrenaren Solvatten (2013) och Ludvig Strigeus för tekniken bakom Spotify (2020).

Christopher Ahlberg, har en doktorsexamen från Chalmers i Göteborg. Före Recorded Future grundade Ahlberg 1996 informations- och analysföretaget Spotfire, som 2007 blev uppköpt av Tibco för 195 miljoner dollar. Efter detta ledde Christopher Ahlberg Spotfire-avdelningen på Tibco. Christopher Ahlberg tog 2002 emot MIT Technology Reviews pris där han utsågs till en av världens 35 främsta innovatörer under 35 år. Han är även ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Staffan Truvé är också ingenjör med doktorsexamen från Chalmers inom datavetenskap. Han har tidigare varit gästforskare på MIT i Boston samt VD för Swedish Institute of Computer Science AB (idag RISE). Han var medgrundare, tillsammans med Christopher Ahlberg, av Spotfire och har utöver det grundat ytterligare 14 mjukvaruföretag. Staffan Truvé är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och är bland annat ordförande för NTA Digital. Han tilldelades Gustaf Dalén-medaljen 2020.

För mer information, kontakta

Till toppen