Sveriges Ingenjörer

Regeringen tillsätter AI-kommission

Regeringen tillsätter AI-kommission och knyter till sig ett antal ledamöter med olika kompetenser och erfarenheter. En av dessa är Sveriges Ingenjörers förbundsordförande Ulrika Lindstrand.
Nyheter
2023-12-15

Hon ska som enda fackliga företrädaren bidra med viktiga insikter från ingenjörers vardag. Kommissionens uppdrag är att göra en genomlysning av Sveriges förutsättningar – från utbildning och lagstiftning till hur internationellt riskkapital kan attraheras – så att Sverige även framöver kan vara konkurrenskraftigt, men också om hur AI kan påverka och främja Sveriges säkerhet och demokrati. Kommissionen ska sedan leverera konkreta förslag senast under 2025 och ska ledas av Carl-Henric Svanberg, styrelseordförande för AB Volvo.

Gratulerar till din plats i kommissionen Ulrika! Vilka tycker du är de viktigaste frågorna för kommissionen att sätta tänderna i?

– Tack! Jag är glad och stolt över att ha fått förtroendet att delta!

– Det första blir att vi i kommissionen skaffar oss en bred bild av den utveckling som pågår och hur det kommer påverka såväl arbetsmarknad som samhället i stort. Det handlar bland mycket annat om de populära stora språkmodellerna till de smarta AI-agenter som kommer att bistå oss framöver. Sedan kan vi börja kartlägga hur förutsättningarna i Sverige ska bli de bästa möjliga för att vi som land ska kunna dra nytta av utvecklingen, men också vilka farhågor som behöver adresseras.

Vad tror du att ditt fackliga perspektiv kan tillföra kommissionens diskussioner och slutsatser?

– Jag vet att många av våra medlemmars arbetssituation och arbetsmiljö redan förändras snabbt och kommer att förändras ännu mer de kommande åren. AI har inte bara potential att göra företagen lönsammare, utan även att förbättra alla medarbetares villkor. Men i arbetet finns också perspektivet om ansvaret för tekniken: till exempel etiska aspekter kring utveckling, träning, testning och tillämpning, men även kring till exempel otillbörlig övervakning av anställda. Ingenjörerna har en särskild roll i ett företag, eftersom de har den tekniska kompetensen.

Hur tror du Sveriges Ingenjörers medlemmar kommer att påverkas av kommissionens resultat.

– Det är lite tidigt att ställa den frågan, för den beror inte bara av hur kommissionen arbetar utan även om till exempel den helt nya EU-överenskommelsen om AI och hur snabbt utvecklingen påverkar samhälle och företag. Men jag hoppas att vi kan hjälpa till att sakligt belysa och balansera behovet av forskning, industriutveckling och välfärd och samtidigt utveckla förutsättningarna och villkoren för våra medlemmar.

Till toppen